Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Tez çalışmasının bilimsel ve nesnel koşullarda hazırlanabilmesine katkı sağlayacak araştırma yöntem ve ilkelerini kazandırabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

all the relevant faculty members

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili literatür

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlgili disiplinin muhtevası ve araştırma yöntemlerinin çağdaş gelişmelere paralel olarak ortaya konması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlgili disiplininin gelişim tarihinin kısaca değerlendirilmesi.
2 İlgili alanda yapılan çalışmaların özetle irdelenmesi.
3 İlgili alanda kullanılan yöntem ve teknikler.
4 Öğrencinin tez konusuna ilişkin literatürün tespiti ve tartışılması.
5 Örnek bir çalışmanın tahlili I
6 Örnek bir çalışmanın tahlili II
7 Örnek bir çalışmanın tahlili III
8 Örnek bir çalışmanın tahlili IV
9 Örnek bir çalışmanın tahlili V
10 Örnek bir çalışmanın tahlili VI
11 Örnek bir çalışmanın tahlili VII
12 Örnek bir çalışmanın tahlili VIII
13 Örnek bir çalışmanın tahlili IX
14 Tez yazım aşamasında dikkat edilmesi gereken hususların görüşülmesi; Genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53144 1392510 Öğrenciler, ilgili disiplinin muhtevası ve araştırma yöntemlerinin çağdaş gelişmelere paralel olarak ortaya koyabileceklerdir.
53147 1376584 Alanlarıyla alakalı elde ettikleri verileri rapor şeklinde ifade edebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.