Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE601 Coğrafya Eğitiminde Seçilmiş Konuların Özel Öğretimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, seçilmiş konulara ilişkin coğrafi terim ve kavramları açıklayabilme, seçilmiş konuların öğretiminde, aktif öğretim modelini destekleyen yöntem, teknik ve stratejileri kavrayabilme ve uygulayabilmenin önemine ilişkin bilgi, bilinç ve bakış açısı kazandırılmasına odaklanılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Zeren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Meade, M. S. and R. Earickson, 2005, Medical Geography, Guilford Press, New York. 2 Kolata, Gina, 2001, Flu: The story of the great influenza pandemic of 1918 and the search fort he irus that caused it, New York: Touchstone. 5 Güngördü, E. 2002. Eğitim Fakülteleri için Coğrafya’da Öğretim Yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 6 Açıkgöz, K.Ü. 2007. Aktif Öğrenme. Biliş Yayıncılık, İzmir. 7 Küçükahmet, L. 2006. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrenci gruplarının ilgi alanlarına göre özel olarak seçilmiş konular, coğrafya eğitimi metodolojisine uygun çerçevede planlanarak incelenmektedir. Dersin içeriğini oluşturan konular, öğrencilerin ilgi alanlarına göre yıldan yıla değişiklik göstermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenci gruplarının ilgi alanlarına göre özel olarak seçilmiş konuların coğrafya eğitimi metodolojisine uygun çerçevede planlanması.
2 Seçilmiş konulara ilişkin coğrafi terim ve kavramların açıklanması.
3 Seçilmiş konuların öğretiminde, aktif öğretim modelini destekleyen yöntem, teknik ve stratejilerin uygulanmasının önemi.
4 Aktif öğrenme ve eleştirel düşünme ilkeleri.
5 Öğretme yöntem ve teknikleri.
6 Ders planlama ve değerlendirme.
7 Disiplinlerarası öğretme.
8 Öğretmen performans standartları ve değerlendirme ölçütleri.
9 Sunumların değerlendirilmesi.
10 Sunumların değerlendirilmesi.
11 Sunumların değerlendirilmesi.
12 Sunumların değerlendirilmesi.
13 Sunumların değerlendirilmesi.
14 Sunumların değerlendirilmesi.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
100476 1151299 Seçilmiş konulara ilişkin coğrafi terim ve kavramları açıklayabilme
100477 1155419 Seçilmiş konuların öğretiminde, aktif öğretim modelini destekleyen yöntem, teknik ve stratejileri uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.