Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE603 Coğrafya Eğitiminde Veri Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Coğrafya Eğitiminin veri kaynakları, veri toplama araçlarının geliştirilmesi, veri organizasyonu, veri girişi, veri analizi ve yorumlanması konularında bilgi ve uygulama becerisi kazandırmak, dersin amaçları arasında yer almaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem ZEREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Büyüköztürk, Ş. 2015. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2 Büyüköztürk, Ş. 2013. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 3 Kuş, E. 2012. Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 4 Kuş Saillard, E. 2006. Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi. Ankara: Anı Yayıncılık. 5 Kuş Saillard, E. 2011. Systematic Versus Interpretive Analysis with Two Caqdas Packages: Nvivo and MAXQDA. Forum: Oualitative Social Research, 12 (1), Art. 34, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1101345 6 Rogerson, P. A. 2001. Statistical Methods Analysis in Geography. Sage Publications. 7 Tavşancıl, E. 2014. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 8 Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2013. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; coğrafya eğitimi alanına yönelik istatistiksel veri analizi ve yorumlanması konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma Süreci ve Veri Analizi.
2 Veri Analizi İçin Uygun İstatistik Tekniğin Seçimi.
3 SPSS Veri Dosyası Oluşturma, Verilerin Betimlenmesi, Frekans Dağılımı.
4 İlişkisiz (Bağımsız) Örneklemler T-Testi (Independent Samples T-Test).
5 İlişkili Örneklemler İçin T-Testi (Paired Samples T-Test).
6 Geçerlik ve Güvenirlik Analizlerinde Kullanılan İstatistikler: Madde-Toplam Puan Korelasyonu, Cronbach alfa güvenirliği.
7 Ara sınav.
8 Nitel ve Nicel Araştırmalar Arasındaki Farklar.
9 MAXQDA ile Nitel Veri Analizinde Temel Adımlar: Kodlama Yapma, Kodların İçeriklerini Birleştirme, Kodlu Bölümlere Ağırlık Verme, Değişkenleri Veri Kaynakları ile Birleştirme, Metinler Arası veya Harici Kaynaklarla İlinti (Link) Kurma.
10 Kelime Frekanslarını Görme: Max Dicto.
11 Veri Görselleştirme: Model Oluşturma, Kodların Belgelere Göre Dağılımını Görselleştirme.
12 Literatür Taramada Kullanılan Belgeleri Dosyalama: Belgelerdeki Kavramları, Tarihleri, Yazarları, Bulguları Sınıflandırma, Kelime Sıklıklarını Denetleme.
13 Memo Yazma: Metinlerin Tümü veya Belirli Bölümleri için Yorum Kaydetme.
14 Değerlendirme.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1401440 SPSS programında veri dosyası oluşturabilme, kodlama yapabilme, veri analizi için uygun komutları seçebilme.
2 1407193 MAXQDA 11 PLUS programında veri dosyası oluşturma, kodlama yapabilme, kodların içeriklerini birleştirebilme.
3 1411915 MAXQDA 11 PLUS programında içerik analizi yapabilme, veri görselleştirebilme, literatür taramada kullanılan belgeleri dosyalayabilme.