Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE605 Küreselleşme Sürecinin Ekonomik Kültürel ve Jeopolitik Boyutları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Global ölçekteki gelişmeler, yeni dünya düzeninin şekillenmesinde etkili olan faktörler ve günümüzdeki ekonomik, kültürel ve jeopolitik süreçlerin analiz edilmesi dersin amaçları arasındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Cox, K. R. 2002. Political Geography, Blackwell, New York. 2 Davutoğlu, A. 2001. Stratejik Derinlik – Türkiye’nin Uluslar arası Konumu. İstanbul: Küre Yayınları. 3 Hacısalihoğlu, Y. 2001. Yeni Dünya Düzeni Arayışı ve Türkiye. İstanbul: Çantay Yayınları. 4 Karabağ, S. 2002. Mekanın Siyasallaşması. Ankara: Nobel Yayıncılık. 5 Özey, R. 2003. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. İstanbul: Aktif Yayınları. 6 Short, J. R. 1993. An Introduction to Political Geography. London: Routledge. 7 Sönmezoğlu, F. 1995. Değişen Dünya ve Türkiye. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 8 Wheeler, J. O. 1998. Economic Geography. New York: John Wiley.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, yeni dünya düzeni arayışı ve küresel süreçler açısından ekonomik, kültürel ve jeopolitik gelişmeler analiz edilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küreselleşme dinamikleri ve bu dinamiklerin Türkiye benzeri çevre ülkelere olan uzantıları.
2 Küresel finans krizi öncesi ve sonrası dönemde Türkiye'de ekonomik büyümenin dinamikleri.
3 Bölgesel ve küresel enerji güvenliği: Türkiye'nin rolü.
4 Türk dış politikasında eksen tartışmaları.
5 Türkiye'nin stratejik derinliği ve küresel gelişmeler.
6 Türkiye-IMF ilişkilerinde yeni dönem.
7 Tarih ve Reel-Politik arasında Kafkas ruleti ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri.
8 Değişen küresel ekonomi ve Türkiye.
9 Suriye krizi ve Türkiye'nin kimlik meselesi.
10 Ortadoğu'da sancılı değişim ve Türkiye.
11 Afrika ve Türkiye.
12 Türkiye'nin insan kaynağı.
13 Nükleer kriz eşiğinde İran ve Türkiye.
14 Çok kutuplu dünya için yeni bir vizyon.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
101599 1183816 Jeopolitik teorilerde Türkiye'nin yerini değerlendirebilme.
101600 1153624 Türkiye’nin küresel ölçekte ekonomik, siyasal ve askeri gruplaşmalardaki konumunu analiz edebilme.
101601 1156361 Yeni dünya düzeninin şekillenmesinde etkili olan süreçleri okuyabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.