Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE607 Coğrafya Öğretim Programlarının Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bütün dünyada ilköğretim programları ile meslek liseleri dışında kalan genel liselerin öğretim programlarında bir “bütünlük” söz konusudur. Bu bütünlük, öğrenciyi; uygar, çevre bilincine sahip, öğrendiklerini ve gördüklerini sorgulayabilen, sağlıklı muhakeme yaparak doğruya ulaşabilen bir birey yapmaya yöneliktir. İşte bu amaç içerisinde, öğrenciye çevre bilinci, genel dünya sorunları, karşılaştırma gibi özellikleri kazandıran Coğrafya dersleri ve konularının, öğretim programlarında ne şekilde yer alması gerektiğinin sunulması bu dersin ana amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Bilgi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Coğrafya Dersi Öğretim Programı, 2005. MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB), Ankara. 2 Karabağ, S. ve Salih, Ş. 2007. Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi. Ankara: Gazi Kitabevi. 3 Koçman, A. ve Kılınç, E. 2007. “Ortaöğretim Yeni Coğrafya ders programı Üzerine Değerlendirmeler”, 16 Nisan 2007, Ege Üniversitesi – TCK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste; Coğrafya ortaöğretim programları ve 2005 Coğrafya Öğretim Programı, kazanımlar, öğrenme durumları, etkinlikler ve değerlendirme teknikleri çerçevesinde eleştirel bakış açısıyla incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 2005 yılında uygulamaya giren Coğrafya dersi öğretim programının felsefesi ve içeriği.
2 Coğrafya biliminin bakış açısındaki değişim.
3 Ders adları ve yıllara göre dağılımı.
4 Kazanımların öğrenme alanlarına ve sınıflara göre dağılımı.
5 Ders içerikleri.
6 Coğrafya öğretimindeki temel unsurlar.
7 Coğrafya eğitimiyle kazandırılacak coğrafi beceriler.
8 Coğrafi sorgulamanın içeriği.
9 Öğretmen nitelikleri ve pedagojik yaklaşımlar.
10 Ders kaynakları.
11 9. sınıf coğrafya dersi öğretim programının analizi.
12 10. sınıf coğrafya dersi öğretim programının analizi.
13 11. sınıf coğrafya dersi öğretim programının analizi.
14 12. sınıf coğrafya dersi öğretim programının analizi.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105051 1172261 Coğrafya biliminin temel bakış açısındaki değişimi okuyabilme.
105052 1180467 Yenilenen coğrafya öğretim programı beraberinde gelen coğrafya algısındaki zihinsel dönüşümü analiz edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.