Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE611 Doğal Kaynak Yönetimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Doğal kaynak tüketiminin ve nüfus artışının giderek hızlandığı günümüz dünyasında doğal kaynakların korunması son derece önem kazanmıştır. Doğal kaynakların elde edilmesi, kullanılması ve dağıtılması aşamaları, belirli coğrafi faktörlere ve mekana bağlıdır. Her üç aşama da, yeryüzünde eşitsiz şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu aşamaların coğrafi yönlerinin anlaşılması, çevre problemlerinin çözümlenmesi ve önlenmesinde temel teşkil etmektedir. Bu ders ile, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi projelerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sosyal, ekonomik ve bilimsel prensiplerin uygulanmasına yönelik bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Bessette, G. 2006. People, Land and Water: Participatory Development Communication for Natural Resource Management. Earthscan Publishing. 2 Degregori, T. R. 2002. The Environment: Our Natural Resources and Modern Technology. Blackwell Publishing.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; doğal kaynaklara ilişkin temel kavramlar ve tanımlar, yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynaklar, doğal kaynakların ekonomik önemi, nükleer enerji, fosil yakıtlar, biomas yakıtlar, güneş enerjisi, su gücü, jeotermal enerji, rüzgar gücü, yakıt olmayan maden kaynakları, karasal kaynaklar, orman kaynakları, doğal kaynak yönetiminin tarihçesi, geri kazanım ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi konuları incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
27 Makale Yazma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Doğal kaynaklara ilişkin temel kavramlar ve tanımlar.
2 Doğal kaynakların sınıflandırılması: Yenilenebilir ve yenilemenez doğal kaynaklar.
3 Doğal kaynakların ekonomik önemi.
4 Ham petrol, kömür, doğal gaz, şistten elde edilen petrol, katranlı kum.
5 Nükleer Enerji.
6 Biomas yakıtlar.
7 Su gücü, güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar gücü.
8 Yakıt olmayan maden kaynakları.
9 Karasal kaynaklar: Topraklar, sulak alanlar.
10 Orman kaynakları, tropikal yağmur ormanları.
11 Doğal kaynak yönetiminin tarihçesi.
12 Kaynak yönetimi.
13 Geri kazanım.
14 Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimi.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104904 1196692 Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemini değerlendirebilme
104905 1199720 Coğrafi faktörlere ve mekana bağlı olan doğal kaynakların kullanım ve dağıtım aşamalarını sınıflandırabilme.
104906 1185510 Sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi projeleri planlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.