Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE613 Sürdürülebilir Gelişim Stratejileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, insan aktiviteleri ve ekosistem arasında denge sağlamayı amaçlayan koruma-kullanma dengesini analiz etmek ve ekosistemin taşıma kapasitesini dikkate alan politika ve stratejilerin önemine ilişkin bilgi, bilinç ve bakış açısı kazandırmak amacıyla sunulmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Clayton, B. D.& Bass, S. 2002. Sustainable Development Strategies. Earthscan Publications Ltd.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, sürdürülebilir gelişim ile ilgili temel kavramlar, tanımlar, sürdürülebilir gelişimin önündeki fırsatlar ve engeller ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomi.
2 Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi: Kavramsal bir yaklaşım.
3 Ekonomik ve ekolojik uygulamalarda sürdürülebilir kalkınmanın yeri.
4 Sürdürülebilirlik ve Türkiye ormancılığı.
5 Sürdürülebilir turizm.
6 Sürdürülebilir şehirler ve örnekleri.
7 Dünyada sürdürülebilir tarım ve Türkiye.
8 Sürdürülebilir kalkınma uygulamasına bir örnek: Arıcılık.
9 Sürdürülebilir yaşam koşullu sürdürülebilir kalkınma.
10 Sürdürülebilir kalkınmanın uygulanmasına bir bakış.
11 Makale incelemeleri.
12 Makale incelemeleri.
13 Makale incelemeleri.
14 Değerlendirme.
15 -
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
103803 1183411 Sürdürülebilir gelişme ile ilgili temel kavramları açıklayabilme.
103804 1170415 Sürdürülebilir gelişimin önündeki fırsatlar ve engelleri kategorize edebilme.
103805 1173820 İnsan aktiviteleri ve ekosistem arasındaki koruma-kullanma dengesini analiz edebilme.
103806 1177632 Ekosistemin taşıma kapasitesini dikkate alan politikaların önemini değerlendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.