Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE615 Coğrafya Eğitiminde Ict ve Öğretim Teknolojileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, bir araştırma önerisi hazırlayabilmek için, veri kaynaklarına ulaşabilme, uygun veri toplama aracı geliştirebilme, uygun araştırma problemi seçebilme, elde edilen bulguları analiz edebilme ve yorumlamayabilme konularında eğitim vermek amacıyla sunulmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Bilgi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Büyüköztürk, Ş. (Editör), (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara. 2 Durrenberger, R. W. 1971. Geographical Research and Writing. Preston: Thomas Y. Crowell Company. 3 James, E. 1972. All Possible Worlds, A History of Geographical Ideas. Bobbs-Merrill Company.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, ICT ve öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, görsel tasarım ilkeleri, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri ve öğretim sürecindeki kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, etkinlikler, slaytlar, VCD, DVD gibi görsel medya gereçleri, animasyonlar, eğitim yazılımları) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi konuları üzerinde durulmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafyada temel kavramlar,öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar.
2 Öğretim teknolojisi ve iletişim.
3 Öğretim analizi (Bilişsel, Duyuşsal, Psikomotor).
4 Öğretim durumlarını planlama.
5 Öğretim materyallerinin seçimi ve etkili kullanımı.
6 Görsel materyal tasarımı: Tasarım öğeleri ve ilkeleri.
7 Bilgi iletişim teknolojilerinin coğrafya eğitiminde kullanımı.
8 Bilgiye ulaşma, yapılandırma ve paylaşma.
9 Kavram haritaları oluşturma.
10 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS).
11 Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı etkinlikler.
12 Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı etkinlikler.
13 Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı etkinlikler.
14 Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı etkinlikler.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107996 1187576 Öğrenme ve öğretim teknolojisi arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
107997 1195653 Öğretim materyallerinin hazırlanma ilkelerini tanımlayabilme.
107998 1200533 Öğretim araç ve yöntemlerinin, iletişim ve öğrenme öğretme süreçlerindeki önemini açıklayabilme ve öğretim araçlarını etkili kullanabilme.
107999 1205979 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.