Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE619 Coğrafya Eğitiminin Tarihi Gelişimi ve Metodolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, Coğrafyanın araştırma konuları, Coğrafya biliminin zaman içindeki gelişim süreci ve Coğrafyanın araştırma yöntemleri konularında eğitim vermek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Bilgi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Getis, A., Getis, J. & Fellman, J. D. 2004. Introduction to Geography. San Diego State University, Urbana- Champain, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, Coğrafyanın gelişimi, Coğrafyanın temel kavramları (ölçek, mekan, yer, peyzaj, çevre, bölge, konum, dağılış, mekansal etkileşim, değişim), Coğrafya Eğitiminin metodolojisi ve temel amaçları, Coğrafya Eğitiminin diğer bilimlerle olan ilişkileri ve onlar arasındaki yeri, çağdaş yaklaşımlar ve Coğrafya Eğitimi konuları yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
27 Makale Yazma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Coğrafyanın temel kavramları: Lokasyon, ölçek, mekan, yer, peyzaj (landscape), çevre, bölge, mekansal dağılım, mekansal etkileşim, değişim.
2 Mekansal bir bilim olan coğrafyanın amacı ve önemi.
3 Coğrafyanın diğer bilimlerle olan ilişkisi.
4 Coğrafyanın tarihçesi ve gelişimi.
5 Coğrafyanın bölümleri: Fiziki Coğrafya-Beşeri Coğrafya tartışması.
6 Coğrafya eğitiminin amaçları.
7 Coğrafya eğitimi: Öğrenme ve öğretme süreçleri, öğretim materyalleri.
8 Coğrafya öğretmenlerinin mesleki sorumlulukları.
9 Coğrafya eğitiminin önündeki engeller ve geleceği.
10 Makale incelemeleri.
11 Makale incelemeleri.
12 Makale incelemeleri.
13 Makale incelemeleri.
14 -
15 -
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104213 1178743 Coğrafyanın temel kavramlarını açıklayabilme.
104214 1180852 İnterdisipliner bir bilim olan coğrafyanın işlevini değerlendirebilme.
104215 1190090 Coğrafya eğitimi sürecinde kazandırılması hedeflenen coğrafi bilincin oluşmasında kilit öneme sahip soruları sorabilme.
104216 1190595 Coğrafya eğitiminin önündeki engellerin aşılmasına yönelik öneri geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.