Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDA101 Almanca I 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin Avrupa Dil Portfolyosu A.1 Düzeyinde iletişim kurabilecek seviyede dil bilgisine sahip olması ve bu ikinci yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca: - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduğunu anlamaları, - Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Günay Kayhan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

K.1 - MENSCHEN Deutsch als Fremdsprache A 1.1, Kursbuch. Hueber Verlag K. 2 - MENSCHEN Deutsch als Fremdsprache A 1.1, Arbeitsbuch. Hueber Verlag / Kitabın CD leri ve Audio ses dosyaları. Kıtabın web sayfası: www.hueber.de Sözlükler Langenscheidt Online sözlükler Langenscheidt.de Duden.de

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Almanca dil bilgisi kuralları ve telaffuz şekilleri aktarılacaktır. Öğrencilerle işlenecek bu dersin içeriğinde Alfabe Tanıtım, Kelime Bilgisi, Kelimeleri Okuma ve Heceleme, Cümle Yapısı, Olumlu ve Olumsuz Cümleler, Sayılar, Saatler, Günler, Aylar ve Mevsimler, Cümle Öğeleri (Özne, Yüklem ve Tümleç), Fiil Çekimleri (Düzenli ve Düzensiz Fiiller) ile Tekil ve Çoğul konuları işlenecektir. Yazma ve Konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Selamlaşmak, kendini ve başkasını tanıtmak 2.Adını ve ülkesini sormak Türkçe Lek 1.mp4
Menschen A1.1 Lektion 1.docx
2 1. Alfabe ve “olmak” “gelmek” “adı olmak”fiilleri çekimi 2. Basit cümle 3.Alıştırma kitabındaki alıştırmalar Türkçe 341901_L01_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L01_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
341901_L01_Audiotraining_Grammatik_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_01.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_02.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_05.mp3
MenschenA1.1 Lektion 1 Aufgabe 1.docx
3 1. “yapmak, çalışmak, ikamet etmek” ve sahip olmak fiilleri çekimi 2. Meslekler- “olarak—de -da, yanında,-de -da-içinde” edatları Türkçe Menschen A1.1 Lektion 2.docx
4 Konuşma becerisi Türkçe Menschen A1.1 Lektion 2 Aufgabe 2.docx
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_05.mp3
5 1.Olumsuzluk sözcüğü “ değil” 2. Alıştırma kitabındaki alıştırmalar Türkçe 341901_L02_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
6 1. Ses dosyası 2.Film Türkçe 341901_L02_Audiotraining_Grammatik_03.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_04.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_05.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_01.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_02.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L02_Im_Rhythmus_sprechen.mp3
7 1. İyelik zamiri “benim-senin” 2. “Evet-hayır-bilakis” soruları 3. Soru zamirli sorular ve cevap ifadeleri Türkçe Asenkron Lektion 3.mp4
Menschen A1.1 Lektion 3.docx
8 1. Ses değişimi olan fiil çekimleri -örnek “konuşmak”fiili 2. Aile-“hangi” soru zamiri 3. Alıştırma kitabındaki alıştırmalar Türkçe Ekran görüntüsü 2020-11-21 223042.png
Ekran görüntüsü 2020-11-21 223203.png
9 Ara Sınav
10 1. Fiyat sorma ve cevap verme (Wie viel kostet denn der Tisch?) 2.Sıfatlar 3. Belirli Artıkel der,die,das ve şahıs zamirleri er,sie,es. 4.Sayılar (100 -1000 000 ) Türkçe Lektion 4.mp4
Menschen A1.1 Lektion 4.docx
11 1. Alıştırma Kitabı 2. Ses dosyaları-Film 3. Örnek alıştırmalar Türkçe 341901_L04_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L04_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
MenschenA1.1 Lektion 4 Aufgabe 4.docx
12 1.Belirsiz Artikel -ein-ve olumsuzluk kelimesi -kein- 2. Nesneleri tanımlama 3.Resmi evrak doldurma 4.Internetten alışveriş Türkçe Menschen A1.1 Lektion 5.docx
https://avys.omu.edu.tr/https://avys.omu.edu.tr/video/2/190137
13 1.Dinleme – Ses dosyaları-Konuşma çalışmaları 2. Alıştırma kitabı 3. Çalışma notları 4.Yazma çalışması Türkçe Menschen A1.1 Lektion 5 Aufgabe 5.docx
341901_L05_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
14 1.Belirsiz Artikel “bir” ve olumsuzu 2.Tekil çoğul artikel 3.Tekil çoğul isimler Türkçe MENSCHEN A1.1. LEKTION 6..docx
15 1. Dinleme-Ses dosyaları-Konuşma çalışması 2. Alıştırma kitabı 3.Çalışma notları 4.Yazma çalışması Türkçe https://avys.omu.edu.tr/video/2/202464
341901_L06_Audiotraining_Grammatik_02.mp3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1815320 Alanında yeterli olacak düzeyde ( Avrupa Dil Portfolyosu A1 düzeyi) yabancı dil bilgisine sahip olur
2 1815321 Kısa net iletileri kavrayabilir
3 1815317 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir
4 1815319 Basit, günlük sohbetlere katılabilir
5 1815322 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir
6 1815318 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73057 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 73058 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 76841 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 76842 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 76843 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 76848 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 76846 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 76852 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 76854 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 76844 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 76845 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 76853 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.