Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE602 Yeşil Sanayi Çözümleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Küresel ve bölgesel ölçekte yeşil sanayi sektörü ve sektördeki gelişmelerin tanıtılarak analiz edilmesi dersin temel amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Eccleston, C. H. 2008. NEPA and Environmental Policy, CRC Press, First Edition. 2 Ökçün, G. 1997. Türkiye İktisat Kongresi: 1923-İzmir, SPK Yayını.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, yeşil sanayi sektörünün bölgesel ve küresel ölçekteki bugünkü düzeyi incelenerek, temiz çevre odaklı sanayi sistemleri üzerinde durulmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanayi strateji belgesi.
2 Türkiye sanayi stratejisinin uzun dönemli vizyonu: Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nın üretim üssü olmak.
3 Yatay sanayi politikaları analizi.
4 Uluslararası ticaret ve yatırımlar.
5 Beceriler ve insan kaynağı.
6 Firmaların teknolojik gelişimi.
7 Altyapı sektörleri ve çevre.
8 KOBİ'ler ve bölgesel kalkınma.
9 Sektörel politikalar analizi: Otomotiv, makine, beyaz eşya, tekstil ve giyim eşyası, gıda, demir-çelik, elektronik.
10 Dünyada sanayinin ve sektörlerin geleceği.
11 Sanayi sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar: Yüksek enerji fiyatları, hammadde temininde dışa bağımlılık, çevre konusundaki uyum çalışmaları.
12 Sanayi sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar: Finansal yetersizlikler, sektör ile üniversite bağının kurulamaması.
13 Yeşil sanayi sektöründeki gelişmeler: Türkiye'den ve dünyadan örnekler.
14 Sonuç ve öneriler.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110945 1420296 Yeşil sanayi sektöründeki gelişmeleri değerlendirebilme.
110946 1407656 Temiz çevre odaklı sanayi sistemlerini örneklendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76019 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 76020 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 76021 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 76022 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 76023 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 76024 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 76027 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 76028 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 76030 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 76031 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 76026 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 76029 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 76025 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.