Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE604 Toprak Kirliliği ve Çözümleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Önemli çevre problemlerinden biri olan toprak kirliliği, kirlilik düzeyleri ve çözüm yöntemlerinin sunulması dersin amaçları arasındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Survey of Soil Remediation Technology, Fuentes A., et.al., 2002, ICS – UNIDO United Nations Industrial Development Organization and the International Centre for Science and High Technology, Trieste.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, toprak kirliliği çeşitli açılardan ele alınmakta, topraklardaki kirlilik kontrolüne ilişkin ulusal ve uluslar arası mevzuat, yerel ve bölgesel ölçekte toprak kirliliği, kirletici zehirli kimyasallar ve metaller, tehlikeli atık grupları ve bileşimleri, erozyonun su kalitesi ve toprak üzerindeki etkileri, kirlilik risk analiz ilkeleri, stabilizasyon ve kirlilik kontrol teknikleri incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Topraklardaki kirlilik kontrolüne ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat.
2 Yerel ve bölgesel ölçekte toprak kirliliği.
3 Kirletici zehirli kimyasallar ve metaller, tehlikeli atık grupları ve bileşimleri.
4 Erozyonun su kalitesi ve toprak üzerindeki etkileri.
5 Kirlilik risk analiz ilkeleri.
6 Stabilizasyon ve kirlilik kontrol teknikleri.
7 Tarım topraklarının önemi ve korunmasının gerekliliği.
8 Türkiye'nin erozyona duyarlılığı.
9 Türkiye’de ve dünyada erozyonun boyutları.
10 Toprak yetenek sınıflaması.
11 Türkiye'nin toprak varlığı ve kullanım durumları.
12 Toprakların sürdürülebilir kullanımı: Türkiye'den örnek olay incelemeleri.
13 Toprakların sürdürülebilir kullanımı: Dünyadan örnek olay incelemeleri.
14 Toprakların sürdürülebilir kullanımı: Dünyadan örnek olay incelemeleri.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109233 1207883 Topraklardaki kirlilik kontrolüne ilişkin ulusal mevzuatı açıklayabilme.
109234 1190366 Erozyonun su kalitesi ve toprak üzerindeki etkilerini değerlendirebilme.
109235 1196216 Erozyon probleminin Türkiye’deki boyutunu dünyadaki boyutu ile karşılaştırabilme.
109236 1204139 Toprakları yetenek sınıflarına göre kategorize edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.