Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE608 Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Okullarımız, çağın gerektirdiği insan kaynaklarının yetiştirilmesinde etkili olamamaktadır. Ezbercilik, kopya çekme tarzında olumsuzluklar yoğun olarak eleştirilmesine karşın önlenememekte, öğrencilerin motivasyon eksikliği ve ilgisizliği sürüp gitmektedir. En kötüsü, öğrencilerimizin doğalarındaki bilme merakını yitirmeleri ve var olan yeteneklerinin körelmesidir. Bu bağlamda, bu derste, yapılması gerektiği gibi, eleştirmek değil, bu durumu düzeltecek, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmış, uygulanabilir öneriler getirmek amaçlanmaktadır. Öğretim yöntemleri ve öğrenci yetiştirme anlayışı değişmelidir. Öğrenme yüzeysel bilgi edinmenin ötesine geçmeli, anlama ve içselleştirme amaçlanmalıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Zeren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1Açıkgöz, K. Ü. 2007. Aktif Öğrenme. İzmir: Biliş Yayıncılık. 2 Doğanay, H. 2002. Coğrafya Öğretim Yöntemleri /Ortaöğretimde Coğrafya Eğitiminin Esasları. İstanbul: Aktif Yayınevi. 3 Güngördü, E. 2006. Coğrafyada Öğretim Yöntemleri ve Çağdaş Öğretim Yaklaşımları: İlkeler Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Coğrafya eğitiminde aktif öğrenmenin önemi, ne olduğu, temel düşünceleri, kuramsal temelleri, aktif öğrenmede kullanılabilecek öğretimsel işler ve taktikler, aktif öğrenme teknikleri, aktif öğrenme modelleri, aktif öğrenmede soru sorma, aktif öğrenmeye geçiş, aktif öğrenme ve çoklu zeka konuları ele alınarak, aktif öğrenmeyle ilgili sıkça sorulan soruların cevapları açıklanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aktif öğrenmenin beynin çalışmasına uygunluğu.
2 Aktif öğrenmenin temel düşüncelerinin etkililiği.
3 Aktif öğrenmenin avantajları.
4 Aktif öğrenmede coğrafya öğretmeninin rolü.
5 Aktif öğrenmenin kuramsal temelleri: Yapılandırmacılık, Dewey, Piaget.
6 Aktif öğrenmenin kuramsal temelleri: Vygotsky, Bruner, Ausubel, Davranışçılıktan Bilişselciliğe geçiş.
7 Aktif öğrenmede kullanılabilecek öğretimsel işler ve taktikler.
8 Aktif öğrenme teknikleri: Zihinsel haritalama, kavram ağı, araştırma yoluyla öğretme, problem çözme, rol yapma, kart eşleştirme.
9 İşbirlikli öğrenme.
10 Aktif öğrenme modelleri ve coğrafya eğitiminde uygulanması.
11 Aktif öğrenmede soru sorma.
12 Aktif öğrenmeye geçiş.
13 Aktif öğrenme ve Çoklu Zeka.
14 Aktif öğrenme gelenekseli ortadan kaldırır mı?
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110766 1188866 Aktif öğrenmenin temel düşüncelerinin etkililiğini açıklayabilme.
110767 1175595 Aktif öğrenmede öğretmenin rolünü değerlendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.