Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE610 Coğrafya Eğitiminde Kültürel Araştırmalar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Coğrafyanın önemli bir unsuru olan insanın meydana getirdiği kültürlerin dağılımının coğrafi perspektif çerçevesinde analizi ve öğrencilerin bağımsız sosyolojik araştırma ve analiz yapma becerilerinin geliştirilmesi, bu dersin amaçları arasındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Zeren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Getis, A. 2004. Introduction to Geography. San Diego State University, Urbana-Champain, USA. 2 Grang, M. 1998. Cultural Geography. London: Routledge publishers. 3 May, J., Ogborn, M., Pinder, D. & Blunt, A. 2004. Cultural Geography in Practice. London: A Hodder Arnold Publication. 4 Mitchell, D. 1999. Cultural Geography: A Critical Introduction. London: Blackwell Publishers. 5 Tümertekin, E. ve Özgüç, N. 2000. Beşeri Coğrafya: Kültür, İnsan ve Mekan. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; kültür, kültür coğrafyasının konuları ve kavramları, kültürün coğrafya bilimi içindeki yeri, ülkelerin bulundukları yerlerin kültür üzerindeki etkileri, dillerin, dinlerin ve ırkların dağılışları, dünya kültür alemleri, popüler kültür ve kültürel hiyerarşiler, modern ve post-modern toplumların kültürel yapısı konuları incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye toplumunda Batı algısı.
2 Türkiye'nin gençlik profili.
3 AB'de Müslümanlar ve İslamofobi.
4 Türkler Avrupa'yı değiştiriyor.
5 Sosyolojik açıdan şiddet ve terör.
6 Doğu ile Batı arasındaki hoşgörü farkı.
7 Türkiye'nin yeni Ortadoğu vizyonu.
8 Geleneksiz eğitim.
9 Facebook'la arkadaşını bul, Twitter'la devrim yap!
10 Türkiye'de uluslararası öğrenciler.
11 Eğitimde post-modern masallar: Yeni yaklaşımlar, yeni sorunlar.
12 Tüketim kültürü ve medya.
13 Dünyadaki bölünmeleri gidermek.
14 Medeniyetler ittifakına doğru: Genel politika, öneriler.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110817 1416373 Kültürün coğrafya bilimi içindeki yerini değerlendirebilme.
110818 1399029 Kültürlerin dağılımını coğrafi perspektif çerçevesinde analiz edebilme.
110819 1405831 Ülkelerin bulundukları yerlerin kültür üzerindeki etkilerini açıklayabilme.
110820 1406854 Dünya kültür alemlerini sınıflandırabilme.
110821 1407299 Modern ve post-modern toplumların kültürel yapısını açıklayabilme.