Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE612 Küresel İklim Değişikliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste, küresel iklim değişikliği tehdidinin temel nedenlerini oluşturan bilimsel, ekonomik ve ekolojik problemlere ve iklim değişikliği konusunda uluslararası önemde yaygın etkisi olan görüşmelerle ilgilenen kurumlara odaklanılmaktadır. Acilen harekete geçmeyi gerektiren küresel iklim değişikliğine ilişkin bugün karşılaşılan ve gelecekte karşılaşılması olası problemlere yönelik olarak, tüm ölçeklerde ne gibi düzenlemelerin planlandığının incelenmesi, konuya ilişkin güncel literatür ve bilimsel verilerin izlenmesi, üzerinde önemle durulan konuları oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Bilgi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Bolin, B. 2007. A History of The Science and Politics of Climate Change, Cambridge University Press. 2 Denhez, F. 2007. Küresel Isınma Atlası. İstanbul: NTV Yayınları. 3 Dessler, A. E. & Parson, E. A. 2005. The Science and Politics of Global Climate Change: A Guide to the Debate Cambridge University Press. 4 Kadıoğlu, M. 2007. Küresel İklim Değişimi ve Türkiye. İstanbul: Güncel Yayıncılık/Açık Bilim Dizisi. 5 Lynas, M. 2008. 6 Derece/Isınan Dünyadaki Geleceğimiz. İstanbul: NTV Yayınları. 6 Saraçoğlu, N. 2010. Küresel İklim Değişimi, Biyoenerji ve Enerji Ormancılığı. Ankara: Efil Yayınevi/Ziraat Dizisi. 7 Uzmen, R. 2007. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. İstanbul: Bilge Kültür Sanat/İnceleme Araştırma Dizisi. 8 Ünaldı, E. Ü. 2003. Enerji Ormancılığı (Yeşil Kömür) ve Türkiye. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2), 55-56. 9 Ünaldı, Ü. E. and Bilgi, M. G. 2007. Developing a Scientific Literacy Scale for University Students in Geography Education Branch about Strengthened Greenhouse Effect/Global Climatic Change and Ozone Depletion: It’s Validity and Reliability. Humanity & SocialSciences Journal 2 (1), 29–33. 10 Ünaldı, Ü. E. and Bilgi, M. G. 2008. Investigating the Scientific Literacy of University Students concerning Strengthened Greenhouse Effect/Global Climatic Change and Ozone Depletion. World Applied Sciences Journal 3 (5), 858–864.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; küresel iklim değişikliği, bilim, politika ve politikada bilimsel bilinç, iklim değişikliğine ilişkin yeni bilimsel veriler ve belirsizlikler, iklim değişikliğine ilişkin politik tartışmalar ve etkileri, bugünkü kaotik durum ve geleceğe doğru atılan adımlar, iklim değişikliğinin başlangıcı, Hükümetlerarası Görüşme komitesi, AR4 Raporu ve yansımaları, AR5 Raporu’nun hazırlanma süreci, Kyoto Protokolü, küresel ayak izimiz konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küresel iklim değişikliğinin önemi: Sıradışı bir çevre problemi.
2 Geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri.
3 Değişimin işaretleri: Yaşam alanları değişen bitki ve hayvanlar, artan sıcak hava dalgaları, seller ve diğer sıradışı hava koşulları.
4 Bilim dünyası: Yeni veriler ve belirsizlikler.
5 Pozitif kanıtlar: Enerji biçimleri, karbon döngüleri, ormansızlaşma, dünyanın sıcaklığı, buz örtüsünde değişimler, yağışlarda değişimler, eriyen permafrost.
6 Pozitif kanıtlar: Afete dönen havalar, kuraklık, ani ve şiddetli yağışlar, ani şehir selleri, sıcak hava dalgaları, artan fırtınalar.
7 Ara sınav.
8 Çözümler: Ne yapabiliriz?
9 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Dördüncü Değerlendirme Raporu (AR4) ve yansımaları, Hükümetlerarası İklim değişikliği Paneli Beşinci Değerlendirme Raporu’nun (AR5) hazırlanma süreci.
10 Kyoto Protokolü.
11 İklim Değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri.
12 Küresel ayak izleri: Botsvana kırsalı, Las Vegas (ABD), Jaipur (Hindistan) örnekleri.
13 Gelecek: Yeşil tasarım, alternatif yakıt, şeyl gazı.
14 Değerlendirme.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108477 1185148 Küresel iklim değişikliği tehdidinin nedenlerini oluşturan ekolojik ve ekonomik problemlere çözüm önerebilme.
108478 1190123 İklim değişikliklerinin Türkiye üzerindeki olası etkilerini analiz edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.