Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE614 Coğrafi Düşünce ve Araştırma Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, bir araştırma önerisi hazırlayabilmek için, veri kaynaklarına ulaşabilme, uygun veri toplama aracı geliştirebilme, uygun araştırma problemi seçebilme, elde edilen bulguları analiz edebilme ve yorumlamayabilme konularında eğitim vermek amacıyla sunulmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Bilgi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Büyüköztürk, Ş. (Editör), (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara. 2 Durrenberger, R. W. 1971. Geographical Research and Writing. Preston: Thomas Y. Crowell Company. 3 James, E. 1972. All Possible Worlds, A History of Geographical Ideas. Bobbs-Merrill Company.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, coğrafya eğitiminde araştırmanın temel prensipleri, coğrafi bakış açısı, bilim felsefesi çerçevesinde tartışılan konular, problem durumu belirleme, bilimsel okur-yazarlık, araştırma modellemeleri, araştırma teknikleri ve metodolojisi, coğrafi literatürün değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırmanın temelleri: Bilimsel yöntem, betimleme, açıklama.
2 Araştırmanın türleri: Deneysel araştırma, korelasyonel araştırma, nedensel karşılaştırma araştırması, tarama araştırması.
3 Araştırmanın türleri: Etnografik araştırma, tarihi araştırma, eylem araştırması, durum çalışması.
4 Genel araştırma türleri: Betimsel araştırma, ilişkisel araştırma, müdahale araştırması.
5 Nicel ve nitel araştırmaların karşılaştırılması.
6 Araştırma sürecinin aşamaları.
7 Etik: Bilimsel çalışmalarda karşılaşılan etik sorunlar.
8 Problemi tanımlama: Problem, araştırma problemi, literatür taraması, değişkenler, değişkenlerin sınıflandırılması.
9 Örnekleme yöntemleri: Temel kavramlar, örneklem büyüklüğü.
10 Verilerin toplanması: Ölçme, güvenirlik, güvenirliği etkileyen faktörler, geçerlik, geçerliği etkileyen faktörler.
11 Madde analizi.
12 Anket: Anket geliştirme süreci.
13 Gözlem: Gözlemin sınıflandırılması.
14 Görüşme: Görüşmenin sınıflandırılması, raporlaştırma.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110795 1429813 Veri toplama aracı geliştirebilme.
110796 1431457 Araştırma problemi seçebilme.
110797 1436875 Elde edilen bulguları analiz edebilme.
110798 1416040 Coğrafi literatürü değerlendirebilme.
110799 1421274 Araştırma önerisini raporlaştırabilme.