Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE614 Coğrafi Düşünce ve Araştırma Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, bir araştırma önerisi hazırlayabilmek için, veri kaynaklarına ulaşabilme, uygun veri toplama aracı geliştirebilme, uygun araştırma problemi seçebilme, elde edilen bulguları analiz edebilme ve yorumlamayabilme konularında eğitim vermek amacıyla sunulmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Bilgi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Büyüköztürk, Ş. (Editör), (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara. 2 Durrenberger, R. W. 1971. Geographical Research and Writing. Preston: Thomas Y. Crowell Company. 3 James, E. 1972. All Possible Worlds, A History of Geographical Ideas. Bobbs-Merrill Company.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, coğrafya eğitiminde araştırmanın temel prensipleri, coğrafi bakış açısı, bilim felsefesi çerçevesinde tartışılan konular, problem durumu belirleme, bilimsel okur-yazarlık, araştırma modellemeleri, araştırma teknikleri ve metodolojisi, coğrafi literatürün değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırmanın temelleri: Bilimsel yöntem, betimleme, açıklama.
2 Araştırmanın türleri: Deneysel araştırma, korelasyonel araştırma, nedensel karşılaştırma araştırması, tarama araştırması.
3 Araştırmanın türleri: Etnografik araştırma, tarihi araştırma, eylem araştırması, durum çalışması.
4 Genel araştırma türleri: Betimsel araştırma, ilişkisel araştırma, müdahale araştırması.
5 Nicel ve nitel araştırmaların karşılaştırılması.
6 Araştırma sürecinin aşamaları.
7 Etik: Bilimsel çalışmalarda karşılaşılan etik sorunlar.
8 Problemi tanımlama: Problem, araştırma problemi, literatür taraması, değişkenler, değişkenlerin sınıflandırılması.
9 Örnekleme yöntemleri: Temel kavramlar, örneklem büyüklüğü.
10 Verilerin toplanması: Ölçme, güvenirlik, güvenirliği etkileyen faktörler, geçerlik, geçerliği etkileyen faktörler.
11 Madde analizi.
12 Anket: Anket geliştirme süreci.
13 Gözlem: Gözlemin sınıflandırılması.
14 Görüşme: Görüşmenin sınıflandırılması, raporlaştırma.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110795 1203485 Veri toplama aracı geliştirebilme.
110796 1205230 Araştırma problemi seçebilme.
110797 1210944 Elde edilen bulguları analiz edebilme.
110798 1188908 Coğrafi literatürü değerlendirebilme.
110799 1194466 Araştırma önerisini raporlaştırabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.