Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE616 Doğal Afetler ve Risk Yönetimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tehlikeli doğa olaylarının çoğunun önceden tahmini ve önlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle, sadece, afete neden olan bu doğal olayları iyi tanımak, bilinen riskleri ortadan kaldırmak için ihtiyaçları saptamak, afete hazırlık planı yapmak, afetlerin olası fiziksel ve psikolojik zararlarının azaltılabilmesi için koruyucu stratejileri öğrenmek mümkün olabilmektedir. Bu çerçevede, afetle mücadele bilincinin kazandırılması, çeşitli senaryolarla bağlantılı risk değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi, afete hazırlık ve korunmaya ilişkin önemli unsurların incelenmesi, dersin temel amaçlarını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Ammann, W. J., Dannenmann, S. and Vulliet, L. 2004. Coping with Risks due to natural Hazards in the 21st Century. Taylor & Francis / Balkema. 2 Keller, E. A. & Blodgett, R. H. 2007. Natural Hazards: Earth’s Processes as Hazards, Disasters and Catastrophes, 2/E, Prentice Hall. 3 Pine, J. C. 2008. Natural Hazards Analysis (Reducing the Impact of Disasters). New York: CRC Press Taylor & Francis Group. 4 Şahin, C. Ve Sipahioğlu, Ş. 2007. Doğal Afetler ve Türkiye. Ankara: Gündüz Eğitim Yayınları. 5 Bilgi, Merve Görkem, 2008. “Developing a Survey about Factual Knowledge related to Risks and Adjustments of Student Teachers for Natural Disasters: Its Validity and Reliability”.World Applied Sciences Journal 4 (Supple 1), 16–21. 6 Çevikbilen, Gökhan; Hatipoğlu, Mustafa ve İyisan, Recep. “Afet Bölgelerinde Yapısal Hasarın Azaltılmasında Yerel Zemin Koşullarının önemi ve Zemin İnceleme Yöntemleri”. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları. 7 Güler, H. Hüseyin. 2008. “Zarar Azaltmanın Temel İlkeleri”. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları. 8 Helvacıoğlu, İ. Hakkı ve Ogawa, Yujiro. 2008. “Yerleşim Ünitesi Analizi / Saha Çalışması Uygulamaları”. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları. 9 Kadıoğlu, Mikdat. 2008. “Modern, Bütünleşik Afet Yönetiminin Temel İlkeleri”. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları. 10 Karancı, A. Nuray. 2008. “Afet Zararlarını Azaltmada Psikolojinin Önemi”. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları. 11 Ünaldı, E. Ülkü. 2008. “An Investigation into Student Teachers’ Factual Knowledge Related to RisksAdjustments for Natural Disasters”. World Applied Sciences Journal, 4 (Supple 1), 22-28. 12 Tezer, Azime ve Türkoğlu, Handan. 2008. “Zarar Azaltma ve Şehir Planlama”. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları. 13 Sözen, Erol; Bilgi, Merve Görkem ve TÜRKSEVER, Ömer. 2011. “Sürdürülebilir Şehirsel Gelişim Sürecinde Doğal Afet Kayıplarının Azaltılması: Düzce Örneği”. KBAM 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, “Planlamanın Dünü Bugünü Yarını, Planlamada Yeni Söylem Arayışları” Bildiri Kitabı. Ankara: Matsa Basımevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğal afet, en geniş tanımı ile, insanlara zarar veren tabiat olayıdır. Planlama ve acil durum yönetimi eksiklikleri nedeniyle, afet sonrasında yaşanan insan kayıplarının yanı sıra, mali ve yapısal kayıplar büyük boyutlara ulaşmaktadır. Bu ders kapsamında, doğal afetlerin nedenlerinin analizi, doğal afetlerin ekolojik ve sosyal sonuçları, doğal afetlerin etkilerini arttırma ve azaltmada insan faaliyetlerinin rolü, doğal afet risk yönetimi kavramları ve politikaları, depremler, seller, heyelanlar, orman yangınları, atmosferik doğal afetler, tsunamiler ve erozyon üzerinde önemle durulan konuları olşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Afet yönetimi ile ilgili terimler.
2 Modern afet yönetiminin temel ilkeleri.
3 Afet zararlarını azaltmada psikolojinin önemi.
4 Zarar azaltma ve şehir planlama.
5 Yerleşim ünitesi analizi, saha çalışması uygulamaları.
6 Mikrobölgeleme çalışmaları ve afet senaryoları.
7 Yapısal riskler ve risklerin azaltılması.
8 Depreme dayanıklı olmayan binalar.
9 Afet bölgelerinde yapısal hasarın azaltılmasında yerel zemin koşullarının önemi ve zemin inceleme yöntemleri.
10 Yapısal olmayan deprem risklerinin azaltılması.
11 Yerel yöneticiler için afet risk yönetimi ve zarar azaltma stratejileri.
12 Toplumda afet bilincini artırma yöntemleri.
13 Sel, heyelan ve çığ için risk yönetimi.
14 14 Kuraklık risk yönetimi.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109180 1420369 Afet zararlarını azaltmanın temel ilkelerini açıklayabilme.
109181 1426380 Afet yönetimi ile ilgili terimleri açıklayabilme.
109182 1445683 Afet yönetiminin evrelerini analiz edebilme.
109183 1447700 Doğal afetlere yönelik zarar azaltma stratejilerini açıklayabilme.
109184 1441443 Bünyesinde afet riski barındıran yerleşim ünitelerinde alınacak önlemlerin boyutuna ilişkin çözüm önerileri geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76019 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 76020 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 76021 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 76022 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 76023 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 76024 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 76027 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 76028 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 76030 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 76031 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 76026 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 76029 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 76025 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.