Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE618 Coğrafya Eğitiminde Çevre Koruma 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bir çevre sorununa çözüm önerebilmeye yönelik girişim becerilerinin kullanılabilmesi ve geliştirilmesi, dersin temel amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Bilgi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Aydoğdu, M. ve Gezer, K. (Ed.). 2006. Çevre Bilimi. Ankara: Anı Yayıncılık. 2 Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. ve Yılmaz, M. 2008. Çevre Bilim ve Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, çevre eğitimi kavramı, çevre eğitiminin tarihçesi, çevre eğitiminin amaçları, çevre eğitiminin ilkeleri, iyi bir çevre eğitiminin özellikleri, alışkanlık ve tutumlar, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası çevre sorunlarının ve bu sorunların doğurduğu ekolojik sonuçların incelenmesi, Türkiye’de çevre eğitimi konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
27 Makale Yazma 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye'de çevrenin genel görünümü.
2 Çevre korumada yaşanılan riskler.
3 Türkiye'nin çevresel vizyonu ve amacı.
4 Sektörel öncelikler ve politikalar: Su sektörü, atık sektörü, hava sektörü.
5 Sektörel öncelikler ve politikalar: Endüstriyel kirlilik kontrolü sektörü, gürültü sektörü, kimyasallar ve genetik olarak değiştirilmiş organizmalar sektörü.
6 Sektörel öncelikler ve politikalar: Doğa koruma sektörü, yatay sektör.
7 Çevre eğitimi kavramı.
8 Çevre eğitiminin tarihçesi.
9 Çevre eğitiminin amaçları.
10 Yeni bir çevre eğitimi perspektifi: Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitim.
11 Çevre eğitimi yaklaşımları ve kapsamı.
12 Çevre eğitiminin ilkeleri ve stratejisi.
13 Çevre eğitiminin işlevleri.
14 Çevre eğitiminin yöntemleri ve uygulanması.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
111209 1208525 Çevre eğitiminin işlevlerini açıklayabilme.
111210 1218081 Çevre eğitimi yaklaşımlarını kategorize edebilme.
111211 1220987 Coğrafya eğitiminde çevre korumanın önemini değerlendirebilme.
111212 1226299 Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitim perspektifini yorumlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.