Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE620 Nufüs ve Çevre 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bugün karşılaşılan ve gelecekte de karşılaşılması olası nüfus artışının ortaya çıkardığı problemlere yönelik olarak, tüm ölçeklerde ne gibi düzenlemelerin planlandığının incelenmesi, konuya ilişkin güncel literatür ve bilimsel verilerin izlenmesi, dersin önde gelen amaçları arasında bulunmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Karabağ, S. ve Şahin, S. 2007. Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası. Ankara: Gazi Kitabevi 2 Güngördü, E. 2006. Türkiye’nin Beşeri (Nüfus- Yerleşme) ve Ekonomik Coğrafyası 3 Şaban, G. 2001. 21.Yüzyılda Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Manzarasına Bakış ve Çözüme Katkılar. Ankara: ASAM Yayınları. 4 Bayat, Duygu (2010). Gelişmekte Olan Ülkelerde Nüfus Sorunu ve Türkiye Örneği.Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İstanbul. 5 Boylu, Ersin (2010). Türkiye'de Hızlı Nüfus Artışı ve İstihdam Sorunları. Yüksek Lisans Tezi, MarmaraÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD, İstanbul. 6 Şenyapılı, Önder (1981). Kentleşemeyen Ülke, Kentlileşen Köylüler. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ara Yayınları. 7 Tümertekin, Erol ve Özgüç, Nazmiye (1998). Beşeri Coğrafya / İnsan-Kültür-Mekan. İstanbul: Çantay Kitabevi. 8 Tümertekin, Erol (1994). Beşeri Coğrafya. İstanbul: İÜ iletişim Fakültesi Basımevi ve Film Merkezi. 9 Yavuz, Engin Murat (2009). Avrupa Birliği'nde Nüfus Yapısında Değişmeler, Ekonomik Etkileri ve Türkiye, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi ,Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, İktisat Anabilim Dalı, İstanbul. 10 Yılmaz, Cevdet (1992). Batı Avrupa Ülkelerinde Çalışan Türk İşçilerinin Türkiye’de Kırsal Kesim ve Şehirleşme Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, nüfus artışı modelleri, güncel nüfus politikaları ve programları, Türkiye ve uluslar arası sahadaki politika eğilimleri ve yansımaları konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 0 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçmişten günümüze büyük demografik değişimler ve toplumsal sonuçları.
2 Dünyada demografik geçiş süreci.
3 Türkiye’de demografik dönüşüm ve nüfus politikaları.
4 Türkiye’de yaşlanma.
5 Şehirleşme: Hızlı nüfus artışının doğurduğu problemler ve olgular, sakin şehirler.
6 Metropolitan alanlar ve sorunları.
7 Göç olgusu: Türkiye ve Göçler.
8 Türkiye'den yurt dışına yönelen göç hareketleri.
9 Türkiye'de mülteci sorunu.
10 Sınırları arayan insanlar: Dünyada mülteci sorunu.
11 Makale incelemeleri.
12 Makale incelemeleri.
13 Makale incelemeleri.
14 Makale incelemeleri.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
111118 1408072 Hızlı nüfus artışından kaynaklanan sorunları açıklayabilme.
111119 1404742 Türkiye’nin güncel nüfus politikasını analiz edebilme.
111120 1405867 Demografik değişimlerin toplumsal sonuçlarını değerlendirebilme.
111121 1415021 Türkiye’nin dış göç politikasını değerlendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76019 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 76020 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 76021 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 76022 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 76023 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 76024 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 76027 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 76028 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 76030 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 76031 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 76026 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 76029 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 76025 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.