Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE622 Türkiye'nin Çevre Problemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste, Türkiye’nin çevre koşulları, doğa koruma, Türkiye’nin kırsal ve şehirsel çevre problemleri, Türkiye’nin çevre problemlerinin bölgesel dağılımı ve çevre yönetimi ve Türkiye’deki temel sorunlar konularında eğitim vermek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Bilgi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Güney, E. 2004. Türkiye Çevre Sorunları: Doğal ve Kültürel Ortam Bozulması. Ankara: Nobel Yayınları 2 Okumuş, K. 2002. Turkey’s Environment: A Review and Evaluation of Turkey’s Environment and its Stakeholders, Published by European Commisson, Directorate General Environment. 3 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü. 2012. Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Değerlendirme Raporu, Yay. no: 14, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Türkiye’deki aktüel çevre sorunları ele alınmaktadır. Hava kirliliği, su kirliliği, gürültü ve toprak kirliliği; biyoloji, fizik ve kimya bilimlerinin ilke ve bulgularından da yararlanılarak sunulmaktadır. Kirlilik kaynakları ve çevre problemlerine yönelik tutumlar, üzerinde tartışılan konuları oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye'deki aktüel çevre sorunları: İllerin Çevre Sorunlarının Öncelik Sırası.
2 İllerin birinci öncelikli sorunları: Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, atıklar, gürültü kirliliği, doğal çevrenin tahribatı.
3 Hava kirliliği: Oluşumunda etkili olan faktörler, giderilmesinde karşılaşılan güçlükler, önlenmesi amacıyla alınan tedbirler
4 Atıksuların Alıcı Ortamda Oluşturduğu Sorunlar.
5 Su Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla Alıcı Ortamlarda Alınan Tedbirler.
6 Toprak Kirliliğine Neden Olan Kaynaklar.
7 Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımının Nedenleri.
8 Toprak Erozyonuna Sebep Olan Faktörler ve Erozyonu Önlemek İçin Alınan Tedbirler.
9 Çevre Sorunu Oluşturan Sanayi Kuruluşlarının Yol Açtığı Çevre Sorunları.
10 Çevre Sorunu Oluşturan Petrol ve Madencilik Faaliyetlerinin Yol Açtıkları Çevre Sorunları.
11 Yerleşim Merkezlerinde Oluşan Gürültü Sorununu Önlemek Amacıyla Alınan Tedbirler.
12 Yerleşim Merkezlerinde (Belediyelerde) Katı Atıkların Oluşturduğu Sorunları Önlemek Amacıyla Alınan En Önemli Tedbirler.
13 Ambalaj Atıklarının Oluşturduğu Sorunları Önlemek Amacıyla Alınan En Önemli Tedbirler.
14 Tıbbi Atıkların Oluşturduğu Sorunları Önlemek Amacıyla Alınan En Önemli Tedbirler.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
111249 1193274 Türkiye'deki aktüel çevre sorunlarını açıklayabilme.
111250 1202141 Çevre sorunlarının Türkiye üzerindeki etkilerini analiz edebilme.
111251 1181706 Çevre sorunlarının giderilmesinde karşılaşılan güçlükleri kategorize edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.