Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE624 Coğrafya Eğitiminde Akademik Yazma 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste, makale, araştırma projesi gibi akademik metin yazma, araştırma raporu düzenleme, bilgi kaynaklarını değerlendirme, özetleme, APA formatında referans listesi oluşturma, yüksek lisans tezlerini tamamlamaları için altyapı kazandırma konularında, öğrencilere rehberlik edilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Behrens, L. & Rosen, L. J. 2007. Sequence for Academic Writing, Longman.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, temel yazma süreçleri ve etkili akademik yazma unsurları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Raporlaştırma: Bilimsel bir yazının düzenlenmesi.
2 Makale türleri.
3 Uzunluk ve başlıklar.
4 Bilimsel bir yazının bölümleri: Başlık sayfası, özet, giriş.
5 Bilimsel bir yazının bölümleri: Yöntem, bulgular,tartışma, kaynaklar, ekler, yazar notu.
6 Genel yazım kuralları: Sayfa ayarlarının düzenlenmesi, istatistiksel ve matematiksel gösterimler.
7 Genel yazım kuralları: Tablolar, şekiller, dipnotlar ve notlar, ekler, aktarmalar.
8 Genel yazım kuralları: Kaynaklar listesinde yer alacak çalışmaların sıralanması.
9 Genel yazım kuralları: Kaynaklar listesinin hazırlanması.
10 Genel yazım kuralları: Kaynak gösterme, kısaltmalar, metin içinde kaynak gösterimi.
11 Genel yazım kuralları: Boşluklar, hizalama ve noktalama.
12 Yöntemler: Yazma süreci yaklaşımı.
13 Yöntemler: Yazma, sorma ve araştırma.
14 Yazılı metinlerin kritiği.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110014 1396644 APA formatında referans listesi oluşturabilme.
110015 1401137 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilme.
110016 1410120 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76019 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 76020 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 76021 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 76022 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 76023 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 76024 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 76027 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 76028 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 76030 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 76031 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 76026 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 76029 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 76025 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.