Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE606 Siyasi Coğrafya Açısından Türk Dünyası ve Ortadoğu 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Küreselleşme kavramının Türkiye ve Türk Dünyası açısından öneminin kavratılması ve Türkiye’nin jeopolitik özellikleri dikkate alınarak, içinde bulunduğu bölgede izleyebileceği politika yaklaşımlarının analiz edilmesi dersin amaçları arasındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr. Cevdet Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1Durmazuçar, V. 2002. Ortadoğu’da Suyun Artan Stratejik Değeri. İstanbul: IQ Kültür – Sanat Yayıncılık. 2 Özey, R. 2004. Dünya Denkleminde Ortadoğu. Ankara: Aktif Yayınevi. 3 Özdağ, M. 2001. Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği Üzerine. Ankara: ASAM Yayınları. 4 Karaaslan, T. 2006. Ortadoğu’nun Coğrafyası. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 5 Koluman, A. 2002. Dünya Su Sorunları ve Stratejileri. Ankara: Asam Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Son yıllarda dünya genelinde ve özellikle Türkiye’nin bulunduğu bölgede çok hızlı siyasi, ekonomik ve askeri gelişmeler olmaktadır. Bu derste, yeni gelişmeler açısından siyasi coğrafyanın önemine değinildikten sonra, gerek bölge ve gerekse olayların mahiyeti itibariyle bu gelişmeler içerisinde kalan Türkiye’nin jeopolitik özellikleri dikkate alınarak, izleyebileceği politikalar Türk Dünyası ve Ortadoğu açısından ortaya konulmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ortadoğu krizleri ve Türkiye: Türkiye-Bağdat Paktı ve Arap dünyası.
2 Ortadoğu krizleri ve Türkiye: Suveyş krizi.
3 Gazze'de katliam: Türkiye, Ortadoğu ve Filistin sorunu.
4 Türkiye'nin Gazze saldırısına tepkisi, uluslararası hukukun ihlali.
5 İran nükleer programı ve ortadoğu siyaseti.
6 Vekalet savaşları ve Ortadoğu'nun geleceği.
7 İsrail'in özrü ve Amerika'nın Suriye politikası.
8 Türkiye'deki Suriyelilerin durumu.
9 Suriye'de iktidar mücadelesi.
10 Libya'da dönüşümün sancıları.
11 Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Irak-İran ilişkileri.
12 AB'nin Ortadoğu politikası ve Arap Baharı'na bakışı.
13 Azerbaycan ve Türkiye.
14 Makale incelemeleri.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109742 1177944 Türkiye’nin küresel ölçekte ekonomik, siyasal ve askeri gruplaşmalardaki konumunu analiz edebilme.
109743 1181305 Jeopolitik teorilerde Türkiye’nin yerini değerlendirebilme.
109744 1194052 Günümüz stratejistlerinin jeopolitik perspektiflerini analiz edebilme.
109745 1168571 Küreselleşme kavramının Türkiye ve Türk Dünyası açısından önemini değerlendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.