Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CĞE606 Siyasi Coğrafya Açısından Türk Dünyası ve Ortadoğu 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Küreselleşme kavramının Türkiye ve Türk Dünyası açısından öneminin kavratılması ve Türkiye’nin jeopolitik özellikleri dikkate alınarak, içinde bulunduğu bölgede izleyebileceği politika yaklaşımlarının analiz edilmesi dersin amaçları arasındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr. Cevdet Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1Durmazuçar, V. 2002. Ortadoğu’da Suyun Artan Stratejik Değeri. İstanbul: IQ Kültür – Sanat Yayıncılık. 2 Özey, R. 2004. Dünya Denkleminde Ortadoğu. Ankara: Aktif Yayınevi. 3 Özdağ, M. 2001. Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği Üzerine. Ankara: ASAM Yayınları. 4 Karaaslan, T. 2006. Ortadoğu’nun Coğrafyası. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 5 Koluman, A. 2002. Dünya Su Sorunları ve Stratejileri. Ankara: Asam Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Son yıllarda dünya genelinde ve özellikle Türkiye’nin bulunduğu bölgede çok hızlı siyasi, ekonomik ve askeri gelişmeler olmaktadır. Bu derste, yeni gelişmeler açısından siyasi coğrafyanın önemine değinildikten sonra, gerek bölge ve gerekse olayların mahiyeti itibariyle bu gelişmeler içerisinde kalan Türkiye’nin jeopolitik özellikleri dikkate alınarak, izleyebileceği politikalar Türk Dünyası ve Ortadoğu açısından ortaya konulmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ortadoğu krizleri ve Türkiye: Türkiye-Bağdat Paktı ve Arap dünyası.
2 Ortadoğu krizleri ve Türkiye: Suveyş krizi.
3 Gazze'de katliam: Türkiye, Ortadoğu ve Filistin sorunu.
4 Türkiye'nin Gazze saldırısına tepkisi, uluslararası hukukun ihlali.
5 İran nükleer programı ve ortadoğu siyaseti.
6 Vekalet savaşları ve Ortadoğu'nun geleceği.
7 İsrail'in özrü ve Amerika'nın Suriye politikası.
8 Türkiye'deki Suriyelilerin durumu.
9 Suriye'de iktidar mücadelesi.
10 Libya'da dönüşümün sancıları.
11 Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Irak-İran ilişkileri.
12 AB'nin Ortadoğu politikası ve Arap Baharı'na bakışı.
13 Azerbaycan ve Türkiye.
14 Makale incelemeleri.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109742 1405716 Türkiye’nin küresel ölçekte ekonomik, siyasal ve askeri gruplaşmalardaki konumunu analiz edebilme.
109743 1408879 Jeopolitik teorilerde Türkiye’nin yerini değerlendirebilme.
109744 1420876 Günümüz stratejistlerinin jeopolitik perspektiflerini analiz edebilme.
109745 1396865 Küreselleşme kavramının Türkiye ve Türk Dünyası açısından önemini değerlendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76019 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 76020 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 76021 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 76022 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 76023 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 76024 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 76027 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 76028 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 76030 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 76031 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 76026 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 76029 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 76025 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.