Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Bu derste, tez alanı, alana ilişkin temel literatür ve bilimsel etik kurallarına ilişkin eğitim verilmesinin yanı sıra, öğrencilere analitik ve eleştirel düşünme yeteneği ve çalışma disiplini kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem ZEREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seçilen tez konusuna ilişkin literatür araştırması yapılmaktadır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında tez konusunun seçilmesi, tez alanıyla ilgili temel literatürün incelenmesi ve tez konusunun yöntemine ilişkin temel araştırmaların yapılması konularında öğrencilere rehberlik edilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 0 0 0
11 Soru-Yanıt 0 0 0
20 Rapor Hazırlama 0 0 0
21 Rapor Sunma 0 0 0
22 Proje Hazırlama 0 0 0
23 Proje Sunma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez alanıyla ilgili temel konuların analizi.
2 Tez alanıyla ilgili temel literatürün analizi.
3 Bilimsel yazı hazırlama ve sunma tekniklerinin incelenmesi.
4 Bilimsel etik kuralların gözden geçirilmesi.
5 Tez alanının belirlenmesi.
6 Tez konusunun seçilmesi.
7 Tez konusunun yöntem ve materyalleriyle ilgili temel araştırmaların yapılması.
8 Tez konusunun yöntem ve materyalleriyle ilgili temel araştırmaların yapılması.
9 Tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması.
10 Tez çalışmasının uygulama aşamalarının izlenmesi.
11 Tez çalışmasının uygulama aşamalarının izlenmesi.
12 Tez çalışmasının uygulama aşamalarının izlenmesi.
13 Tez çalışmasının uygulama aşamalarının izlenmesi.
14 Tez raporunun analizi ve sunumu.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194298 Tez alanına uygun tez konusu seçebilme
2 1197216 Tez çalışmasını bilimsel ilkeler çerçevesinde planlayabilme/yürütebilme
3 1207153 Tez çalışmasını başarıyla tamamlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
8 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
11 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
12 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.