Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EST611 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Güncel eğitim politikası ve sorunları hakkında derinlemesine analiz yapabilecek bir görüş kazandırmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Dunn, W. N. (2004). Public Policy Analysis, Third Ed., Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice-Hall. 2.World Bank (1995). Priorities and Strategies for Education: A World Bank Review. Washington, D. C.: World Bank. (selected chapters).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Politika, kamu politikası, eğitim politikası ve sorunları, çözüm önerileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 22 22
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygulamalı bir sosyal bilim olarak politika analizinin gelişimi
2 Politika analizinin kapsamı
3 Politika tartışmalarının türleri
4 Eğitimde kamu politika sorunlarının yapılandırılması
5 Politika alternatiflerinin belirlenmesi
6 Politika eylemlerinin biçimlendirilmesi ve sunulması
7 Ara Sınav
8 Politika uygulama ve politika sonuçlarının izlenmesi
9 Politika performansının değerlendirilmesi
10 Politaka konusunda yazılar-makaleler hazırlama
11 Güncel eğitim politikası konuları ve sorunları – Ulusal politikalar
12 Eğitim politikalarının irdelenmesi
13 Küresel persfektiften eğitim politikası
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126203 1441071 Kamu politika analizinin geçmişi ve değişimi hakkında bilgi sahibi olabilmeli
126204 1441675 Kamu politikalarına ve politika çalışmalarına ilişkin olarak politika sürecinin çeşitli aşamalarını da içeren temel terimleri ve kavramları anlayabilm
126205 1421645 Karmaşık eğitim politikası konularıyla ilgili kısa-öz raporlar yazma konusunda etkili olabilmeli
126206 1425147 Bir politika analiz deseni oluşturabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75666 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 75667 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 75668 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 75669 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 75670 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 75671 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 75672 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 75675 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 75676 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
10 75673 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
11 75674 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 75678 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
13 75677 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
14 75679 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir