Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501017442011 Okul Yön.Liderlik Ebut613 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Okul yönetimi ve liderlik konusunda bilgi edinme. Liderlik teorilerini uygulamada kullanabilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yönetim ve Liderlik, C. Hodgkinson.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Liderlik teorileri ve yaklaşımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 25 1
10 Tartışma 5 25 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 25 1
21 Rapor Sunma 2 25 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 2 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 5 10
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 14 5 70
21 Rapor Sunma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel Liderlik Yaklaşımları Özellikler Yaklaşımı
2 Davranış Yaklaşımı
3 Durumsal Liderlik Yaklaşımları
4 Karizmatik Liderlik Kuramları
5 Yeni Liderlik Yaklaşımları ve Eğitim Yönetiminde Liderlik
6 Öğretimsel Liderlik
7 Dönüşümcü Liderlik
8 Kültürel ve Sembolik Liderlik
9 Süper Liderlik
10 Moral Liderlik
11 Öğrenen Liderler
12 Vizyoner Liderlik
13 Kuantum Liderlik Paradigması
14 Eğitim Yönetiminde Liderlik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125535 1196957 Lider, liderlik kavramlarını açıklar.
125536 1201197 Lider ve yönetici arasındaki farkı bilir.
125537 1211688 Liderlik yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur.
125538 1200943 Eğitim liderliğini açıklar.
125539 1208089 Yeni liderlik yaklaşımlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67934 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 67935 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 67936 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 67937 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 67938 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 67939 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 67940 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 67943 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 67946 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 67947 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 67944 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
12 67945 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 67941 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
14 67942 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir