Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501017462011 Eğitim İstatistiği Ebt619 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İstatistiğin temel kavramlarını öğreterek istatistiksel veri toplama, tablo ve grafiklerle sunma, elde edile sayısal bilginin özetlenmesi ve yorumlanması konularında bilgi ve tecrübe kazandırma

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyal Bilimler İçin İstatistik Şener Büyüköztürk, Ömay Çokluk, Nilgün Köklü Pegem Yay

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Frekans dağılım tablosu oluşturabilme ve bu tabloları kullanarak yorum yapabilme Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini hesaplayabilme Örnekleme dağılımı bilgisi Olağanlık tablolarını kullanarak homojenlik ve ilişki testleri problemlerini çözebilme İstatistiksel tabloları okuma bilgisi Değişkenler arasındaki ilişkiyi hesaplama Bir araştırma yapmak üzere verilen bir veri setini incelemek için doğru istatiksel teknikleri seçme ve kullanma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
20 Rapor Hazırlama 3 30 1
29 Bireysel Çalışma 3 20 1
54 Ev Ödevi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
27 Makale Yazma 1 40 40
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
36 Rapor 5 4 20
49 Performans 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders programının tanıtılması.
2 Merkezi Eğilim Ölçüleri Dağılım Ölçüleri
3 Vardamsal istatistik, Parametrik ve Nonparametrik testler
4 Hipotez testleri; 1. ve 2. tip hata türleri; serbestlik derecesi
5 T-testi; Tek örneklem için t testi
6 İki bağımsız örneklemli t testi; Eş örneklemli t testi
7 T-testlerinin nonparametrik karşılıkları; Wilcoxon – Signed ranks testi
8 Mann – Whitney U testi
9 Ara sınav
10 Wilcoxon – Mached Paires Signed – ranks testi
11 Varyans Analizi; Tek yönlü varyans analizi
12 Çift yönlü varyans analizi
13 Varyans Analizlerinin Nonparametrik karşlıkları; Kruskal – Wallis ANOVA
14 Friedman Two – way ANOVA
15 Basit Regresyon
16 genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116985 1205023 İstatistiğin temel kavramlarını açıklar ve örneklendirir.
116986 1207675 Eğitimle ilgili araştırmalara uygun istatiksel yöntemler belirler.
116987 1181507 İstatistik ile ilgili bazı istatistiksel hazır yazılım paket programlarını tanır ve kullanır.
116988 1187342 Yapacağı bilimsel bir araştırmada kullanılması gereken istatiksel metodu doğru olarak seçer.
116989 1204965 Okuduğu bir makalede geçen istatiksel yöntem ve bulguları eleştirel bakış açısıyla tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67934 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 67935 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 67936 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 67937 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 67938 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 67939 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 67940 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 67943 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 67946 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 67947 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 67944 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
12 67945 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 67941 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
14 67942 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir