Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders eğitim ve öğretimle ilgili Türkiye’de eğitim sisteminde yapılması gereken işlerin metodik bir yolla öğretilmesini amaçlamaktadır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TOZLU, Necmettin, (2003), Eğitim Felsefesi, MEB Yayınları, Ankara. SÖNMEZ, Veysel, (2009), Eğitim Felsefesi, Anı Yayınları, Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş eğitim teorileri insanların öğrenme biçimlerinde, zeka tipleri, düzenlenmiş eğitim ortamları gibi etkenler nedeniyle değişiklikler görüleceği üzerinde durmaktadır. Eğitim ve öğretimde kullanılan kavram deyim, kabul ve benzeri hususların etraflıca aydınlatılması ve sahadaki yanlış anlayışların, hataların ayıklanmasıdır. Eğitimde öğretimde başvurulan metotların günümüz gelişmeleri açısından analizi ve geçerliliğinin tayini de gerçek anlamda çağdaş eğitim teorileri yoluyla mümkün olmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 25 1
10 Tartışma 5 25 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 25 1
21 Rapor Sunma 2 25 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 2 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 14 5 70
12 Takım/Grup Çalışması 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimin Tanımı ve Teorisi
2 Çağdaş Eğitim Felsefesinin Gelişimi
3 Türk Eğitim Sisteminin Dayandığı Felsefeler
4 Filozoflara Göre Eğitim Felsefesi Yaklaşımı
5 İdealizm
6 Realizm
7 Pragmatizm
8 Natüralizm
9 Varoluşçuluk
10 Analitik Felsefe Açısından Yaklaşım
11 Eğitim Felsefesine İlişkin Çağdaş Yaklaşımlar
12 Eğitimin Çeşitleri, Amaçları, Muhtevası ve Öğretimi
13 Öğrenme, Öğrenim ve Eğitim
14 Eğitim Felsefesinin Sahası ve İçeriği
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125953 1434633 Eleştirel yaklaşım.
125954 1438337 Analitik düşünmek
125955 1415268 Farklı düşünme kabiliyetleri geliştirmek
125956 1422365 Olayları karşılaştırma becerisi vermek
125957 1423231 Görüşleri anlaşılır bir şekilde sunma yeteneğini kazandırmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75666 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 75667 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 75668 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 75669 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 75670 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 75671 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 75672 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 75675 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 75676 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
10 75673 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
11 75674 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 75678 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
13 75677 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
14 75679 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir