Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EYP608 Eğitim Hukuku 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Eğitim hukukuyle ilgili kavramları günlük yaşamında kullanabilme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GÜL, İbrahim (2013). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Samsun: Ceylan Ofset Ergit, Şükrü (2000). Milli Eğitimle İlgili Mevzuat, Ankara: Yayımlar Daires Başkanlığı Türk Hukuk Sitesi, www.turkhukuksitesi.com/ Milli Eğitim Bakanlığı, www.meb.gov.tr/ Kayıhan Şaban (2011). Hukukun Temel Kavramları, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar, Hukukun temel kavramları, hukukun kaynakları, Eğitim hukuk ilişkisi, MEB görev ve yetkileri, Disiplin Hukuku, 4483 sayılı Memur soruşturmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
27 Makale Yazma 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 55 55
5 Derse Katılım 1 15 15
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
27 Makale Yazma 1 25 25
28 Makale Kritik Etme 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun Temel Kavramları )
2 Hukukun Kaynakları
3 Hukukun Asli Kaynakları
4 Hukukun Yardımcı Kaynakları
5 Hukuk Devletinin Özellikleri
6 Eğitimi Hukuku (1. Bölüm)
7 Eğitimi Hukuku (2. Bölüm)
8 Eğitimi Hukuku (3. Bölüm)
9 MEB Teşkilat Yapısı
10 MEB Teşkilat ve Görevleri
11 Disiplin Kavramı (1. Kısım)
12 Disiplin Kavramı (2. Kısım)
13 Disiplin Kavramı (3. Kısım)
14 4483 sayılı Memur Yargılama Kanunu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126674 1424751 Sosyal hayatı düzenleyen kuralları birbiriyle karşılaştırır
126675 1439459 Hukukun temel kavramlarını günlük hayatta kullanır
126676 1447068 Eğitimle ilgili yasaların belli başlı olanlarını sayar
126677 1422944 Memur disiplin hukukunun işleyiş sürecini açıklar
126678 1423409 4483 sayılı yasaya göre soruşturma aşamalarını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75666 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 75667 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 75668 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 75669 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 75670 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 75671 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 75672 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 75675 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 75676 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
10 75673 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
11 75674 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 75678 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
13 75677 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
14 75679 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir