Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yeni yönetim yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olabilme ve yönetim sürecinde uygulayabilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

2000’li Yıllarda Yönetim. İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtğm Ltd. Şti. İzgören, Ahmet Ş. (2001). Geleceğin Organizasyonunu Yaratmak. Ankara: Academyplus Publishing. Morgan, Gareth. (1998).

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeni yönetim felsefeleri, toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
10 Tartışma 5 20 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 20 1
21 Rapor Sunma 2 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
36 Rapor 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 14 5 70
12 Takım/Grup Çalışması 14 5 70
21 Rapor Sunma 1 5 5
36 Rapor 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeni Yönetim Felsefesinin Boyutları
2 Değişen Paradigmalar ve Yönetim
3 Yeni Yönetim Yaklaşımları
4 Değişim Yönetimi
5 Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Uygulamaları
6 Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Uygulamaları
7 Öğrenme Yönetimi
8 Öğrenme Yönetimi
9 Stratejik Yönetim ve Eğitim Yönetimi
10 Stratejik Yönetim ve Eğitim Yönetimi
11 Sinerjik Yönetim
12 Sinerjik Yönetim
13 Bilgi ve Teknoloji Yönetimi
14 Bilgi ve Teknoloji Yönetimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125813 1422562 Dünyada meydana gelen ekonomik ve teknolojik değişiklikler hakkında bilgi sahibi olur.
125814 1428971 Organizasyonların yönetim yapılarını, sistemlerini, süreçlerini, insan ve bilgi kaynaklarını yenilemek ve değiştirmek zorunda bırakan koşulları bilir.
125815 1437798 Yeni yönetim yaklaşımlarının temel değişkenleri olan kalite, strateji, sinerji, insan ve bilgi vb. kavramları açıklar.
125816 1438947 Yeni yönetim yaklaşımlarının eğitim kurumlarının yönetimine yapacağı etkiler ve yansımalar hakkında bilgi sahibi olur.
125817 1441509 Eğitim kurumlarının karşılaştığı yeni durum ve sorunlar üzerine araştırma ve incelemeler yapar, çözüm önerileri geliştirir ve bunları değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75666 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 75667 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 75668 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 75669 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 75670 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 75671 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 75672 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 75675 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 75676 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
10 75673 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
11 75674 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 75678 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
13 75677 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
14 75679 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir