Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501016762010 Meslek Etiği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Meslek hayatında gerekli etik kuralları kavrayıp uygulayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yaşar BARUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, İ., Eğitim ve Yönetimde Etik, Pegem Akademi Yayınları: Ankara Bayrak, S. (2001), İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, Beta Yayınları: İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş/ Meslek ahlakı ve teorileri, Yönetimde etik ilkeler, Kamu yönetiminde etik ilkeler, öğrencilerin etik hak ve sorumlulukları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 12 3 36
11 Soru-Yanıt 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meslek Etiği/ Giriş ve Temel Kavramlar
2 İş/ Meslek Ahlakı ve ahlak teorileri
3 İş ahlakının tarihsel gelişimi
4 Ahilik teşkilatı
5 Yönetimde etik ilkeler
6 Yönetimde etik ilkeler
7 Meslek etiği ve etik kodlar
8 Eğitim yönetimi ve etik
9 Eğitim müfettişleri ve etik
10 Ara sınav
11 Öğrencilerin etik hak ve sorumlulukları
12 Kamu yönetimi ve etik ilkeler
13 Kamu görevlileri etik rehberi
14 Etik eğitimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124932 1184020 Etik ve etik olmayan durumları ayırt edebilir
124933 1185123 Kamu yönetiminde etik ilkeleri bilir
124934 1195719 Meslek hayatında etik olmayan durumlar karşısında vereceği işlevsel tepkiyi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67934 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 67935 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 67936 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 67937 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 67938 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 67939 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 67940 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 67943 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 67946 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 67947 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 67944 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
12 67945 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 67941 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
14 67942 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir