Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501016782010 Örgüt Sosyoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere örgüt sosyolojisi ile ilgili temel kavram, kuramları öğretmek, literatürün gelişimi ile ilgili genel bilgi vermek, küreselleşen dünyada örgüt kültürü ile ilgili son gelişmeleri uygulamaları anlatmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BOZKURT, V., 2006, Sosyoloji, Ekin Yayınevi, Bursa, 402 p

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örgüt sosyolojisinin temel kavramlarını öğretmek, örgüt sosyolojisi disiplininin gelişim seyri hakkında kısa ve özlü bilgi vermek, literatürle ilgili temel teorileri öğretmek, literatürün oluşmasına katkıda bulunmuş bilim adamlarının görüşlerine yer vermek, teorik bilgileri toplumumuzla ve çağdaş uygulamalarla ilişkilendirmek, yeniden değerlendirme ile ilgili bilgi, tartışma ve uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 25 1
10 Tartışma 5 25 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 25 1
21 Rapor Sunma 2 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 2 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 14 5 70
12 Takım/Grup Çalışması 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojik bakış açısı ve sosyolojik araştırmanın ne olduğunu incelemek.
2 Kültür toplum ve sosyalleşme üzerinde durmak. yeni bakış açılarını bugünün popüler kültürü açısından tartışmak
3 Günlük yaşamdaki sosyal bağları incelemek
4 Gruplar ve örgütleri incelemek.
5 Cinsellik ve toplumu incelemek
6 Sosyal tabakalaşmayı incelemek
7 ABD'deki sosyal sınıfları incelemek
8 Küresel tabakalaşmayı incelemek
9 Arasınav
10 Cinsiyet tabakalaşmasını incelemek
11 Irk ve etniği incelemek.
12 Yaşlanma ve yaşlılığı incelemek.
13 Ekonomi ve işi incelemek.
14 Aile, bölge ve eğitimi incelemek.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125969 1194862 örgüt sosyolojisi ile ilgili temel kavramların belirlenmesi
125970 1197163 örgüt sosyolojisinin genel prensiplerini sınıflandırmak
125971 1198813 öğrencilere ödev vermek suretiyle aldıkları teorik bilgileri uygulama ve birbiriyle, pratik hayatla ilişkilendirme imkanı verme
125972 1214215 örgüt sosyolojisinin kavram, metod ve teorilerinin ülkemiz toplumu ve kültürü ile nasıl ilişkilendirilebileceğini, bize nasıl faydalı bir hale getirilebileceği hakkında ipuçları vermek, yollar göstermek
125973 1186968 elde edilen sonuçlara binaen örgüt sosyolojisi ile ilgili kavram ve metodları yeniden sınıflandırmak ve ilişkilendirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67934 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 67935 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 67936 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 67937 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 67938 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 67939 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 67940 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 67943 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 67946 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 67947 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 67944 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
12 67945 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 67941 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
14 67942 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir