Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

insan kaynakları yönetiminin önemini kavramak ve farklı uygulamaları karşılaştırmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Canman, D. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Yargı Yayınevi. Bolton, T. (1997). Human Resource Management: An Introduction. Massachusetts: Blackwell Publishers.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

insan kaynakları yönetiminin boyutları, uygulama ile ilgili örnek olaylar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
12 Takım/Grup Çalışması 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel olarak yönetim ve insan kaynakları yönetimi
2 İnsangücü planlaması
3 Hizmetiçi eğitim
4 Performans yönetimi
5 İşgörenlerin değerlendirilmesi
6 İşgörenlerin ücretleri ve ücret politikası
7 Özel işletmelerde ve Kamu sektöründe görevlilerinin statüsü ve hakları
8 Türkiye’de insan kaynakları yönetiminin gelişimi, sorunları ve çözüm yolları
9 Eğitim örgütlerinde insan kaynaklarının geliştirilmesi
10 İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili örnek olaylar
11 İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili örnek olaylar
12 İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili örnek olaylar
13 İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili örnek olaylar
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127228 1209104 İnsan kaynakları yönetiminin önemini kavramak
127229 1209113 İnsan kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin temel ilkeleri öğrenmek
127230 1209125 İnsan kaynaklarının yönetimi ve geliştirilmesi konusunda model geliştirmek
127231 1209242 İnsan kaynaklarının geliştirilmesi konusundaki farklı uygulamaları karşılaştırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67934 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 67935 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 67936 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 67937 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 67938 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 67939 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 67940 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 67943 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 67946 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 67947 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 67944 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
12 67945 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 67941 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
14 67942 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir