Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUT613 Okul Yön.Liderlik Ebut613 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Okul yönetimi ve liderlik konusunda bilgi edinme. Liderlik teorilerini uygulamada kullanabilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yönetim ve Liderlik, C. Hodgkinson.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Liderlik teorileri ve yaklaşımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 25 1
10 Tartışma 5 25 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 25 1
21 Rapor Sunma 2 25 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 2 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 5 10
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 14 5 70
21 Rapor Sunma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel Liderlik Yaklaşımları Özellikler Yaklaşımı
2 Davranış Yaklaşımı
3 Durumsal Liderlik Yaklaşımları
4 Karizmatik Liderlik Kuramları
5 Yeni Liderlik Yaklaşımları ve Eğitim Yönetiminde Liderlik
6 Öğretimsel Liderlik
7 Dönüşümcü Liderlik
8 Kültürel ve Sembolik Liderlik
9 Süper Liderlik
10 Moral Liderlik
11 Öğrenen Liderler
12 Vizyoner Liderlik
13 Kuantum Liderlik Paradigması
14 Eğitim Yönetiminde Liderlik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125535 1435258 Lider, liderlik kavramlarını açıklar.
125536 1435290 Lider ve yönetici arasındaki farkı bilir.
125537 1435297 Liderlik yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur.
125538 1435319 Eğitim liderliğini açıklar.
125539 1435322 Yeni liderlik yaklaşımlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75666 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 75667 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 75668 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 75669 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 75670 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 75671 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 75672 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 75675 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 75676 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
10 75673 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
11 75674 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 75678 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
13 75677 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
14 75679 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir