Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501017572011 Yönetim Felsefesi Ebt620 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Modern hayat biçiminin bir parçası olarak ortaya çıkan modern toplumun bir parçası olun organize olmuş toplulukların yönetimi aşamasında bilimsel bir bakış açısının yani modern yönetim bilimlerinin felsefi açıdan değerlendirilmesini amaçlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Zekeriyya Uludağ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zekeriyya Uludağ, Yönetim Felsefesi (Ders Notu)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim ve Yönetim biliminin felsefi olarak değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim Felsefesinin analizi
2 Felsefenin temel problem alanları Bilgi problemi v.d.
3 Felsefe ve toplumsal kavramların analizi
4 Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi
5 Yönetim düşüncesinin tarihsel kaynakları
6 Yönetim Kavramları üzerine felsefi değerlendirmeler
7 Modern yönetim bilimi yolunda ortaya çıkan çalışmalar
8 Ara sınav
9 Modern yönetim bilimi yolunda konusuna devam
10 Yönetim kavramları olan klasik ve hümanist tezlerin analizi
11 Yönetim kavramlarının felsefi analizi karalar ve politikalar
12 Kavram analizinde idare ve yönetim arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
13 Güç ve liderlik arasındaki ilişkinin analizi
14 Ve genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
119589 1192533 Yönetimin felsefi temeli nedir?
119590 1203204 yönetim ile felsefe arasında nasıl bir ilişki vardır?
119591 1220464 Yönetim bilimi felsefi bir temele dayanmalı mıdır?
119592 1221029 Yönetimin Tarihsel bir sürecinden söz edilebilir mi?
119593 1191299 Yönetim kavramları felsefi sorgulama ile nasıl analiz edilmelidir?

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67934 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 67935 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 67936 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 67937 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 67938 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 67939 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 67940 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 67943 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 67946 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 67947 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 67944 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
12 67945 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 67941 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
14 67942 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir