Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501017912012 Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bilimsel yöntemi kullanarak alanıyla ilgili basit araştırmalar yapıp bunların sonuçlarını yorumlayabilme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın, 2009. Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayın, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilime ilişkin temel kavramlar, bilimsel araştırma basamakları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları
2 bilimsel araştırmanın yapısı, araştırma türleri
3 bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin görüşler
4 araştırma konusu seçme
5 problemi tanımlama, problemi ifade etme
6 değişken, değişken türleri
7 hipotez ve hipotez test etme
8 örnekleme yöntemleri ve veri toplama araçları
9 ilgili kaynakların taranması
10 verilerin kaydedilmesi ve analizi
11 SPSS ile veri analizi
12 SPSS ile veri analizi
13 verilerin yorumlanması
14 bulguların tablolaştırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125713 1182464 Bilim ve bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları bilme
125714 1185278 Bilimsel yöntemlere ilişkin farklı görüşleri söyler
127891 1185800 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır
127892 1189958 Alanıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67934 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 67935 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 67936 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 67937 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 67938 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 67939 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 67940 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 67943 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 67946 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 67947 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 67944 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
12 67945 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 67941 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
14 67942 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir