Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimi yapan öğrencilere çalışma konularıyla ilgili gerekli bilgi, görgü ve deneyim aktarılarak onlara bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırmak, tez konuları ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Adem ÇALIŞKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Armay, U., Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri El Kitabı, Der Yayınları, İstanbul, 1981. Cebeci, S., Bilimsel Araştırma Teknikleri, Alfa Yayınları, Ankara, 1997. Karasar, N., Bilimsel araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, İstanbul, 1999. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları,Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

TDE 817 Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın denetimi altında başlangıcından sonuna kadar tez konusuna ilişkin araştırmalar ve uygulamalar yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
9 Problem Çözümü 5 30 1
21 Rapor Sunma 3 20 1
28 Makale Kritik Etme 5 50 1
38 Rapor Hazırlama 3 80 1
39 Rapor Sunma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 1 20 20
10 Tartışma 1 20 20
17 Alan Çalışması 1 30 30
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 30 10 300
34 Okuma 30 10 300

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uzmanlık Alanı Dersi Kaynakçası.
2 Uzmanlık Alanı Dersine Giriş.
3 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı sahasında yapılacak bir Yüksek Lisans tezinin sahip olması gereken nitelikler.
4 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı sahasında yapılacak bir Yüksek Lisans tezinin sahip olması gereken nitelikler.
5 Seçilmesi muhtemel tez konuları hakkında öğrenciyle birlikte ön tarama ve hazırlık yapılması, sonuçta bu çalışmaları titiz bir biçimde derinliğine analiz edip mükerrer konu olmamasına büyük ölçüde dikkat ederek öğrenciye uygun bir Yüksek Lisans konusunun belirlenmesi.
6 Seçilmesi muhtemel tez konuları hakkında öğrenciyle birlikte ön tarama ve hazırlık yapılması, sonuçta bu çalışmaları titiz bir biçimde derinliğine analiz edip mükerrer konu olmamasına büyük ölçüde dikkat ederek öğrenciye uygun bir Yüksek Lisans konusunun belirlenmesi.
7 Seçilmesi muhtemel tez konuları hakkında öğrenciyle birlikte ön tarama ve hazırlık yapılması, sonuçta bu çalışmaları titiz bir biçimde derinliğine analiz edip mükerrer konu olmamasına büyük ölçüde dikkat ederek öğrenciye uygun bir Yüksek Lisans konusunun belirlenmesi.
8 Belirlenen Yüksek Lisans tez konusu ile ilgili kaynakların öğrenci ile beraber analiz edilerek tez önerisinin hazırlanmasına rehberlik edilmesi.
9 Belirlenen Yüksek Lisans tez konusu ile ilgili kaynakların öğrenci ile beraber analiz edilerek tez önerisinin hazırlanmasına rehberlik edilmesi.
10 Belirlenen Yüksek Lisans tez konusu ile ilgili kaynakların öğrenci ile beraber analiz edilerek tez önerisinin hazırlanmasına rehberlik edilmesi.
11 Çalışmalar esnasında öğrencinin eksik olduğu hususların belirlenmesi, bunları telafi edici okumalar yaptırılması ve elde edilen verilerin tartışılması…
12 Çalışmalar esnasında öğrencinin eksik olduğu hususların belirlenmesi, bunları telafi edici okumalar yaptırılması ve elde edilen verilerin tartışılması…
13 Çalışmalar esnasında öğrencinin eksik olduğu hususların belirlenmesi, bunları telafi edici okumalar yaptırılması ve elde edilen verilerin tartışılması…
14 Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
117938 1188145 Tez konusunun niteliklerini bilir.
117939 1191783 Tez konusunun araştırma yöntemlerini planlayabilir.
117940 1199488 Çalışma sahası ile ilgili kaynak ve metinleri ayırt edip tarayabilir ve derleyebilir.
117941 1181062 Alanı ile ilgili metinleri bilimsel etik değerler doğrultusunda değerlendirip sınıflandırabilir.
117942 1188339 Belirlenen tez konusu ile ilgili taslak içeriği zaman tablosuna göre oluşturabilir.
117989 1173796 Çalışma sahası ile ilgili, yaptığı okumalar dahil, durumu özetleyen sunum ile bilgi aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.