Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBETEZ Tez 927001 2 3 30

Dersin Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda hazırlanacak bir Yüksek Lisans tezinin biçim ve içerik özelliklerini öğrencilere öğretmek; Onlara tez konusu ile ilgili olarak tek başlarına araştırma yapma ve bunları kullanma yöntemlerini öğretmek ve böylece, bu sahada hazırlanan bilimsel nitelikli tez çalışması ile edebiyat sahasına katkıda bulunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Kılavuzu, Samsun, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında hazırlanacak bir Yüksek Lisans tezi, belirlenmiş yeni bir konu, sorun veya sürece ilişkin çözüm sağlama amacıyla, yöntemi, kuralları ve resmi süresi içinde belirli bir çalışmayı gerçekleştirmeye dönük sistemli, bilimsel ve paylaşılıp yararlanılabilir içerikte akademik bir çalışmadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 1 20 20
10 Tartışma 1 20 20
17 Alan Çalışması 1 30 30
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 30 10 300
34 Okuma 30 10 300

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ön araştırma aşaması olarak bir konu seçimi.
2 Ön araştırma aşaması olarak bir konu seçimi.
3 Konunun sınırlandırılması.
4 Sınırlanan konuya dair hipotez kurma.
5 Araştırma yönteminin belirlenmesi.
6 Dönem projesinin hazırlanması.
7 Tez önerisinin hazırlanması.
8 Tez yazımıyla ilgili teknik kuralların incelenmesi.
9 Tez yazımıyla ilgili biçimsel kuralların incelenmesi.
10 Kaynak gösterme kurallarının incelenmesi
11 Tez bölümlerinin düzenlenmesi.
12 Tez bölümlerinin düzenlenmesi.
13 Düzenlenen bölümlerin yeniden gözden geçirilmesi.
14 Tezin raporlaştırılması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1413607 Öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans tezi hazırlamanın biçimsel ve içeriksel niteliklerini öğrenir.
2 1419592 Belirlenmiş yeni bir konu veya sorunu tez hazırlama ve yazma kuralları doğrultusunda yazılı metin haline dönüştürebilir.
3 1425041 Belirli bir konuyu belirli bir sürede gerekli kurallara uyarak tez halinde takdim etmekle, bir soraki aşama olan doktoraya kendini hazırlamış olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 4 4
3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek