Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 4 0

Dersin Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimi yapan öğrencilere çalışma konularıyla ilgili gerekli bilgi, görgü ve deneyim aktarılarak onlara bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırmak, tez konuları ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Assistant Adem ÇALIŞKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Armay, U., Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri El Kitabı, Der Yayınları, İstanbul, 1981. Cebeci, S., Bilimsel Araştırma Teknikleri, Alfa Yayınları, Ankara, 1997. Karasar, N., Bilimsel araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, İstanbul, 1999. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları,Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

TDE 818 Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın denetimi altında başlangıcından sonuna kadar tez konusuna ilişkin araştırmalar ve uygulamalar yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
9 Problem Çözümü 5 30 1
21 Rapor Sunma 3 20 1
28 Makale Kritik Etme 5 50 1
38 Rapor Hazırlama 3 80 1
39 Rapor Sunma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 1 20 20
10 Tartışma 1 20 20
17 Alan Çalışması 1 30 30
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 30 10 300
34 Okuma 30 10 300

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bibliyografya ve Uzmanlık Alanı Dersine Giriş
2 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı sahasında yapılacak bir Yüksek Lisans tezinin sahip olması gereken niteliklerin yeniden hatırlatılması.
3 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı sahasında yapılacak bir Yüksek Lisans tezinin sahip olması gereken niteliklerin yeniden hatırlatılması.
4 Seçilen tez konusu ile ilgili olarak Yüksek Lisans Tez Öneri’sini kurallarına uygun bir biçimde nasıl hazırlanıp yazıya döküleceğinin öğretilmesi.
5 Seçilen tez konusu ile ilgili olarak Yüksek Lisans Tez Öneri’sini kurallarına uygun bir biçimde nasıl hazırlanıp yazıya döküleceğinin öğretilmesi.
6 Sunulan Yüksek Lisans Tez Önerisi içeriğinde taahhüt edilen zamanlama tablosuna uymanın ve/veya uymamanın sonuçları üzerinde titizce durulması ve sonuçlarının karşılaştırılması.
7 Sunulan Yüksek Lisans Tez Önerisi içeriğinde taahhüt edilen zamanlama tablosuna uymanın ve/veya uymamanın sonuçları üzerinde titizce durulması ve sonuçlarının karşılaştırılması.
8 Bilimsel araştırma ve Yeni Türk Edebiyatı araştırma yöntemleri konusunda görülen eksikliklerin tamamlanması.
9 Bilimsel araştırma ve Yeni Türk Edebiyatı araştırma yöntemleri konusunda görülen eksikliklerin tamamlanması.
10 Tez konusu ile ilgili süreç devam ederken, klasik ve modern araştırma teknikleri yanında elektronik ortamda nasıl araştırma yapılacağı konusunda bilgiler verilip öğrenciye rehberlik edilmesi.
11 Tez konusu ile ilgili süreç devam ederken, klasik ve modern araştırma teknikleri yanında elektronik ortamda nasıl araştırma yapılacağı konusunda bilgiler verilip öğrenciye rehberlik edilmesi.
12 Yüksek Lisans tezinin SBE’nün yazım kuralları ve şablonuna uygun bir biçimde yürütülmesi ve bu açıdan titiz kontrollerin yapılması.
13 Öğrenciye konuyla aynileşmemesi için tez bitene kadar konusuna eleştirel yaklaşmanın gereğinin hatırlatılması ve tezin tamamlanıp sunulabilecek aşamaya getirilmesi…
14 Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
118155 1181207 Tez konusu ile ilgili yazılarlara ilaveten yeni bilgiler üretir.
118156 1189501 Tezin içeriğine uygun uygulama projesi tasarlar.
118157 1192924 Tasarladığı bu projesini kurallarına göre uygular.
118158 1179691 Tez konusu ile ilgili yabancı yayınları da takip eder.
118159 1188346 Tez konusu ile çeviri yayınlarını gözden geçirir.
118170 1195332 Tez çalışması ile ilgi savunma sunumu hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.