Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 7 0

Dersin Amacı

Tezle ilgili referans eserlerdeki bilgileri tespit etmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Referans esrlerdeki bilgileri fişlemek ve tasnif etmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
10 Tartışma 14 30 1
36 Rapor 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynak tanımı, çeşitleri, temel özellikleri
2 Tez konusu ile ilgili kaynakların tespiti.
3 Tespit edilen kaynakların temel özellikleri
4 Tespit edilen kaynakların temel özellikleri
5 Tespit edilen kaynakların temel özellikleri
6 Kaynaklardaki konu ile ilgili bilgilerin fişlenmesi
7 Kaynaklardaki konu ile ilgili bilgilerin fişlenmesi
8 Kaynaklardaki konu ile ilgili bilgilerin fişlenmesi
9 Kaynaklardaki konu ile ilgili bilgilerin fişlenmesi
10 Tespit edilen bilgilerin tasnif edilmesi
11 Tasnif edilen bilgilerin değerlendirilmesi
12 Tasnif edilen bilgilerin değerlendirilmesi
13 Tasnif edilen bilgilerin değerlendirilmesi
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287587 Konu ile ilgili kaynakları tespit eder.
2 1287588 Kaynakları tenkit etme yöntemlerini kavrar
3 1287589 Aynı konu ile ilgili farklı bilgileri mukayese etme yöntemlerini kavrar
4 1287590 Kaynaklardaki bilgileri değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
9 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
10 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
11 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
12 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
13 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
14 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
15 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
16 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
17 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
18 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 4 5 1 3 4 3 2 3 1 4 2 4 2 4 3 3
2 5 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2
3 4 2 1 5 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3
4 3 3 2 3 1 2 5 2 2 4 4 3 5 3 2 1 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek