Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM374 Programlanabilir Mantık Denetleyiciler (TS 6) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

1-Elektriksel, havalı ve Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC) tabanlı kumanda sistemlerinin işleyiş ilkelerini anlamalarını sağlamak. 2- PLC programlama deneyimi kazandırmak 3-Öğrencilere, gerçek PLC tabanlı uygulamaların gerçeklenmesi konusunda deneyim kazandırmak. 4-Türkçe bilimsel rapor hazırlama deneyimi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt.Ü. Cengiz TEPE

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PLC ile Endüstriyel Otomasyon / Salman Kurtulan, PLC PROGRALAMA VE S7 1200 / Yavuz EMİNOĞLU

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Endüstriyel kumanda sistemlerinin temelleri. Elektriksel ve havalı kumanda devreleri. Programlanabilir mantık denetleyiciler (PLC). PLC işletim sistemi ve programın işletimi. Programlama dilleri: komut kümesi, merdiven diyagramı ve fonksiyon blok diyagramı. Temel ikilik mantıksal işlemler, zamanlayıcı, sayıcı aritmetik ve karşılaştırma fonksiyonları. Röle ve PLC tabanlı endüstriyel kumanda sistemlerinin tasarım yöntemleri ve gerçeklenmesi."

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 8 4 32
21 Rapor Sunma 8 4 32
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 3 3
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel kumanda sistemlerinin temelleri PLC_01.pdf
2 Kumanda devresi aygıtları: Kontaktör, yardımcı röle, zamanlama rölesi ve koruma röleleri. PLC_02.pdf
3 Temel elektrikli kumanda ve güç devreleri. PLC_03.pdf
4 Sayısal işlemci temelli kumanda devreleri ile elektriksel kumanda devreleri arasındaki ilişki PLC_04.pdf
5 Programlanabilir mantık denetleyicilere (PLC) giriş PLC_05.pdf
6 PLC iç yapısı: Merkezi işlem birimi giriş-çıkış arabirimi ve bellek yapısı PLC_06.pdf
7 PLC işletim sistemi ve program işleme PLC_07.pdf
8 Siemens S7 1200 Programlama dili: Komut kümesi, merdiven diyagramı PLC_08.pdf
9 Arasınav
10 Siemens S7 1200 Programlama dili: fonksiyon blok diyagramı PLC_10.pdf
11 ABB AC500-eco Programlama dili: Merdiven diyagramı PLC_11.pdf
12 ABB AC500-eCo Programlama dili: fonksiyon blok diyagramı PLC_12.pdf
13 Temel mantıksal, cebirsel ve karşılaştırma işlemleri PLC_13.pdf
14 Zamanlayıcılar ve Sayıcılar PLC_14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528967 Endüstriyel kumanda kavramlarını anlamak
2 1528968 Endüstriyel üretimde karşılaşılan sorunların çözümünde kullanmak
3 1528966 Otomasyon sistemlerini çözümleme, tasarım ve gerçekleme için bilgisayar ve yazılımlarını kullanmak.
4 1528969 PLC tabanlı endüstriyel kumanda sistemlerinin tasarım yöntemleri anlamak
5 1528970 PLC programlayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
2 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek