Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM370 Biyomedikal Mühendisliğne Giriş ((TS 6) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında biyomedikal işaret işlemedeki temel kavramların ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Selim ARAS

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Rangaraj M. Rangayyan, Biomedical Signal Analysis, Wiley, 1999 2) Vinay K. Ingle, John G. Proakis, Digital Signal Processing Using Matlab, Bookware Companion Series, 2010 3) Orhan Gazi, Ömer Kemal Çatmakaş, Matlab Uygulamalı Sayısal Sinyal İşleme, Seçkin,2017

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoelektrik sinyal çeşitlerinin öğrenilmesi, MATLAB uygulamaları ile biyomedikal işaret işlemedeki tamel kavramların uygulamalarının yapılması, mevcut örnekler üzerinden sayısal işaret işleme tekniklerinin öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 3 3 9
10 Tartışma 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyomedikal Sinyallere ve MATLAB kullanımına giriş
2 Ayrık zamanlı sistem özelliklerinin Matlab programında gösterimi ve uygulamaları
3 LZD sistem uygulamaları
4 Biyomedikal sinyallerde konvolüsyon işleminin Matlab programında gösterimi ve uygulamaları
5 Biyomedikal Sinyallerin Frekans Domeni Analizi, Ayrık Zamanlı Fourier dönüşümü ve Matlab programında uygulamaları
6 Biyomedikal Sinyallerin Frekans Domeni Analizi, Ayrık Zamanlı Fourier dönüşümü ve Matlab programında uygulamaları
7 Biyomedikal Sinyallerde Hızlı Fourier Dönüşümü Fourier dönüşümü ve Matlab programında uygulamaları
8 Örnekleme Teoremi ve Matlab uygulamaları
9 Z Dönüşümü, Transfer fonksiyonları ve Matlab programında uygulamaları
10 Sayısal filtreleri ve Matlab programında uygulamaları
11 Biyomedikal sinyallerde filtreleme, filtre tasarımı ve Matlab programında uygulamaları
12 Biyomedikal sinyallerde dalga formu analizi, sinyallerin korelasyon katsayıları, enerjileri ve Matlab programında uygulamaları
13 Fourier spektrumunun ve güç spektral yoğunluklarının elde edilmesi, Matlab programında uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523182 Biyomedikal sinyallerin anlaşılması ve bu sinyallerin işlenmesi
2 1523183 Matlab programında sinyal işleme uygulamalarının öğrenilmesi
3 1523184 Biyomedikal sinyallere filtreleme işlemlerinin öğrenilmesi
4 1523185 Sayısal işaret işleme bilgisinin biyomedikal sinyallere uygulanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4
2 5 5 4 4 5 5 5 3 5
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek