Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM370 Biyomedikal Mühendisliğne Giriş ((TS 6) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Bu derste insan vücudunun genel yapısı ve biyolojik işaretlerin oluşumu; bu işaretlerin ölçülmesi için gerekli dönüştürücüler ve gerekli olan ölçüm cihazlarının temel prensipleri konularında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Selim ARAS

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Ertuğrul YAZGAN Mehmet KORÜREK, İstanbul, Ekim 1995, Tıp Elektroniği 2) Northrop, R. B. (2016). Signals and systems analysis in biomedical engineering. CRC press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoelektrik sinyalleri; Biyoempedans sinyalleri, Biyoakustik sinyaller, Biyomanyetik sinyaller, Biyomekanik sinyaller, Biyokimyasal sinyaller, Biyooptik Sinyallerin öğrenilmesi. Biyoelektrik sinyallerin ölçüm yöntemlerinin öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 3 3 9
10 Tartışma 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıp Elektroniğine giriş, yeri ve önemi, Tıp Elektroniğinde temel tanım ve kavramlar,
2 Biyoelektrik kayıt almadaki temel özellikler
3 Biyomedikal dönüştürücü türleri
4 Biyoelektrik sinyallerin analog ve sayısal kayıt yöntemleri
5 EMG
6 EEG
7 EOG
8 EKG
9 Biyoakustik sinyaller
10 Biyoempedans sinyalleri
11 Biyomanyetik sinyaller
12 Biyomekanik sinyaller
13 Biyokimyasal ve Biyooptik Sinyaller

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307278 1. İnsan vücudunun genel yapısını, biyoelektrik sinyallerin nasıl ortaya çıktığını bilir.
2 1307279 Biyoelektrik sinyallerin nasıl ölçüleceğini, gerekli işaret işleme yöntemlerini kullanmayı öğrenir.
3 1307280 Biyoelektrik sinyal çeşitlerini ve tipik özelliklerini (frekans aralığı, genliği,..) öğrenir.
4 1307281 Biyoelektrik sinyaller için uygun filtre ve yükselteç tasarımı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4
2 5 5 4 4 5 5 5 3 5
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek