Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM366 Mikrodalga Tekniği (TS 6) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Mikrodalga iletim hatları ve rezonatörlerine ilişkin temel analiz yöntemlerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hülya Gökalp Clarke

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Field and Wave Electromagnetics, Cheng David K. Electromagnetics with Applications, Kraus / Fleisch Microwave Engineering, Pozar David M.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mikrodalga iletim hatları, hat parametreleri (yansıma / geçme katsayıları, DDO), hat kayıpları, mikroşerit hatlar, dalga kılavuzları, rezonatörler, zaman düzlemi yansıma analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 3 6
2 Final Sınavı 1 4 4
4 Quiz 2 3 6
9 Problem Çözümü 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
34 Okuma 10 2 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrodalga tekniğine giriş: mikrdalga frekansları, uygulamaları, devre analiz yöntemleri. İletim hattı denklemleri. H1_Giris_avys.pdf
2 İletim hattı denklemleri ve çözümleri H2_TL_model_avys.pdf
3 Sonlu iletim Hatları. Kayıpsız hatları için yansıma katsayısı, giriş empedansı, duran dalga oranı, H3_TL_model_avys.pdf
4 Kayıpsız sonlu iletim hatları: geçme katsayısı, güç bağıntıları H4_TL_Zgir_avys.pdf
5 empedans eşleme: çeyrek dalga boyu hat ile, kütük ile H5_TL_Kaynak_Yuk_ogrenci_2020.pdf
6 Az kayıplı hatlar H6_TL_Kayıplı_Hat.pdf
7 Smith abağı H7_Smith_Abağı.pdf
8 Yansımalar ve zaman düzlemi incelemesi H8_avys_GenelToparla_Zaman duzlemi yansıma.pdf
9 Mikroşerit hat MikroSerit_Hat_ogrenciVER.pdf
10 Dikdörtgensel dalga kılavuzları, iletim kipleri H10_KILAVUZLAR.pdf
11 Dikdörtgensel dalga kılavuzları: kayıplar, faz ve grup hızı H11_KILAVUZLAR_grupHIZI.pdf
12 Dairesel dalga kılavuzları: iletim modları ve kayıplar. H12_dairesel_KILAVUZ.pdf
13 Rezonatörler H13_Resonator.pdf
14 S-matrisi H3_S_matrisi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1557153 temel mikrodalga iletim hatları ve rezonatörlerini anlama
2 1557156 mikrodalga iletim hatları ve rezonatörler ile ilgili temel kavramları anlama
3 1557160 Mikrodalga iletim hatlarını ve resonatörleri analiz etme ve tasarlama becerisi
4 1558082 güncel yaklaşımlar üzerine bilgi edinme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2
2 3 3 4 1 3 1 1 3 3 3 3 2 4
3 4 4 5 1 5 1 1 4 3 3 5 3 4
4 4 4 5 1 5 1 1 5 5 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek