Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM376 Sayısal İşaret İşleme (TS 6) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

İşaretleri sayısal olarak işleme yöntemlerini ve sayısal süzgeç tasarım temellerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Begüm KORUNUR ENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sayısal Sinyal İşleme, John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis Sayısal İşaret İşleme, Sarp Ertürk Digital Signal Processing, Monson H. Hayes, Schaum's Outlines Digital Signal Processing with Examples in MATLAB, S. D. Stearns, D. R. Hush

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zaman bölgesinde ayrık-zamanlı işaretler ve sistemler, Ayrık-zamanlı işaretlerin frekans bölgesi analizi, z-dönüşümü, Ayrık Fourier dönüşümü (AFD) ve Hızlı Fourier Dönüşümü (HFD), Sayısal süzgeç yapıları, süzgeç tasarım yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşaretlerin tanımlanması ve sınıflandırılması Say.İş.İşl._1.pdf
2 Ayrık-zamanlı işaretler ve sistemler Say.İş.İşl._2.pdf
3 Ayrık-zamanlı doğrusal zamanla değişmeyen sistemler Say.İş.İşl._3.pdf
4 Ayrık-zamanlı Fourier serileri ve ayrık-zamanlı Fourier Dönüşümü Say.İş.İşl._4.pdf
5 Ayrık-zamanlı doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin frekans bölgesi analizi Say.İş.İşl._5.pdf
6 Sürekli-zamanlı işaretlerin sayısal işlenmesi Say.İş.İşl._6.pdf
7 z-dönüşümü Say.İş.İşl._7.pdf
8 z-dönüşümü Say.İş.İşl._8.pdf
9 Ara sınav
10 Ayrık Fourier dönüşümü ve Hızlı Fourier Dönüşümü Say.İş.İşl._10.pdf
11 Ayrık Fourier dönüşümü ve Hızlı Fourier Dönüşümü Say.İş.İşl._11.pdf
12 Sayısal süzgeç yapıları Say.İş.İşl._12.pdf
13 FIR süzgeç tasarım yöntemleri Say.İş.İşl._13.pdf
14 IIR süzgeç tasarım yöntemleri Say.İş.İşl._14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523782 Ayrık-zamanlı işaret ve sistemleri zaman ve frekans bölgesinde analiz edebilmek
2 1523786 Sayısal süzgeç yapılarını bilmek ve sayısal süzgeç tasarımını gerçekleştirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 1 3 5 1 1 2 1 4 5 3 5
2 5 2 1 3 5 1 1 2 1 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek