Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM362 Güç Elektroniği (TS 6) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Güç elektroniği'nin uygulama alanları hakkında bilgi edinmek, Farklı türdeki güç yarıiletken elemanları, karakteristikleri ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa Aktaş

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Ders Notları, PPT presentations 2 Rashid, M. H., 1988, Power electronics : circuits, devices, and applications, Prentice-Hall

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Güç elektroniğinin tanımı, Güç elektroniğinin tarihi gelişimi, Güç elektroniğinin kapsamı, Güç yarı iletken elemanlar; Diyotlar, Thyristörler, Transistörler, diyotlu yarım ve tam dalga doğrultucular ve uygulamaları, Thyristörlü yarım ve tam dalga doğrultucular ve uygulamaları, Kıyıcılar, Eviriciler ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 3 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, ders hakkında bilgilendirme, genel Tanımlar, güç elektroniğinin tarihi gelişimi 2 2 E283C8_Doğru Akım Makinalarının Temelleri.pdf
Bölüm_1_Giriş.pdf
2 Güç elektroniğinin kapsamı, güç yarı iletken elemanlar, P-tipi yarıiletken N-tipi yarıiletken 2 2 Bölüm_1_Giriş.pdf
3 Diyotlar, diyot çeşitleri, karakteristikleri, çalışma prensipleri, diyotlu devreler 2 2 Bölüm_2_Güç Diyoları ve Anahtarlamalı RLC Devreleri.pdf
4 Diyotlu yarım ve tam dalga doğrultucular ve dygulamaları 2 2 Bölüm_2_Güç Diyoları ve Anahtarlamalı RLC Devreleri.pdf
5 Tristörler, tristör çeşitleri, karakteristikleri, çalışma prensipleri, SCS 2 2 Bölüm_3_Diyotlu Doğrultucular.pdf
6 Tristörlü yarım ve tam dalga doğrultucular ve uygulamaları, değişken gerilim kıyıcılar 2 2 Bölüm_3_Diyotlu Doğrultucular.pdf
7 Transistorler çeşitleri (BJT, FET, MOSFET, IGBT vs.), karakteristikleri, uygulamaları 2 2 Bölüm_9_Tristörler.pdf
8 Tristör ateşleme devreleri 2 2 Bölüm_9_Tristörler.pdf
9 Yarıiletken elemanlarda anahtarlama kayıpları, soğutucular ve soğutucu uygulamaları 2 2 Bölüm_10_Kontrollü Doğrultucular.pdf
10 di/dt ve dv/td koruma, snubber devreleri ve seçimi 2 2 Bölüm_4_Güç Transistörleri.pdf
11 Üç fazlı yarım dalga doğrultucular, direnç, endüktans ve kapasitif yüklü uygulamaları 2 2 Bölüm_4_Güç Transistörleri.pdf
12 Üç fazlı tam dalga doğrultucular, direnç, endüktans ve kapasitif yüklü uygulamaları 2 2 Bölüm_5_DA-DA Dönüştürücüler.pdf
13 PWM'in üretilmesi, bir fazlı PWM köprü eviriciler 2 2 Bölüm_5_DA-DA Dönüştürücüler.pdf
14 Üç fazlı eviriciler ve uygulamaları 2 2 Bölüm_6_DA-AA Dönüştürücüler.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341198 Güç yarı iletken elemanları, tetikleme devreleri, yarım ve tam dalga doğrultucu devreleri ve eviricilerin çalışmasını açıklayabilir.
2 1341199 Denetimli doğrultucu devreler, AA-DA hat kontrollü devreler ve eviricilerin analizini yapabilir.
3 1341200 AA-DA devrelerinin dizaynlarını yapabilir.
4 1341201 DA-DA kıyıcıların analiz ve dizaynlarını yapabilir.
5 1341202 Güç anahtarlama görevi yapan yarı iletken elemanların davranışlarını açıklayabilir.
6 1341203 Frekans değiştirme yöntemlerini araştırabilir.
7 1341204 Güç elektroniği devrelerinin analiz ve dizaynında MATLAB/Simulink gibi paket programları kullanarak bilgisayar becerisi kazanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
7 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek