Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM360 Elektirk Makinaları II (TS 6) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Öğrencilere elektrik makinelerinin dinamik davranışlarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa Aktaş

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Chapman, S.J., 2011; Electric Machinery Fundamentals. McGraw-Hill. 2 Fitzgerald, A.E., Kingsley, C., and Umans, S.D., 2003; Electric Machinery, McGraw-Hill.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Giriş; Temel kavramlar ve tanımlamalar, Doymanın etkisi, harmonik, artık akı ve kayıplar, Tek ve üç fazlı transformatörler, Elektrik makinelerinin dinamik davranışı, Park dönüşümü, MATLAB/Simulink ile elektrik makinelerinin simülasyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 30 1
54 Ev Ödevi 3 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş,Temel Kavramlar,Tanımlar 2 2 E283C8_Doğru Akım Makinalarının Temelleri.pdf
2 Magnetik Doyma ve Dumanın Etksisi 2 2 E283C8_Doğru Akım Makinalarının Temelleri.pdf
3 Harmonikler,Harmoniklerin Etkisi 2 2 E283C8_Doğru Akım Makinalarının Temelleri.pdf
4 Çekirdekteki Artık Akı ve Etkileri 2 2 E283C9_Doğru Akım Motorları.pdf
5 Tek ve Üç Fazlı Transformatölerin Dinamik Davranışları 2 2 E283C9_Doğru Akım Motorları.pdf
6 Doğru Akım Makinalarının Dinamik Davranışları 2 2 E283C9_Doğru Akım Motorları.pdf
7 Asenkron Makinalarının Dinamik Davranışları 2 2 E283C9_Doğru Akım Motorları.pdf
8 Asenkron Makinalarının Dinamik Davranışları-Devamı 2 2 E283C9_Doğru Akım Motorları.pdf
9 Asenkron Makinalarının Dinamik Davranışları-Devamı 2 2 E283C5_Senkron Jeneratör.pdf
10 Senkron Makinalarının Dinamik Davranışları 2 2 E283C5_Senkron Jeneratör.pdf
11 Senkron Makinalarının Dinamik Davranışları-Devamı 2 2 E283C5_Senkron Jeneratör.pdf
12 Park Transformasyonu 2 2 E283C5_Senkron Jeneratör.pdf
13 MATLAB/SİMULİNK ile Elektrik Makinalarının Simulasyonu 2 2 E283C5_Senkron Jeneratör.pdf
14 MATLAB/SİMULİNK ile Elektrik Makinalarının Simulasyonu-Devamı 2 2 E283C5_Senkron Jeneratör.pdf
15 Final 2 2
16 Final 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549072 Elektrik makinalarının temel ilkelerini değerlendirebilir.
2 1549073 DA, asenkron, adım ve relüktans makinalarını değerlendirebilir.
3 1549074 Elektrik makinalarının farklı çalışma modundaki performans analizi yapabilir.
4 1549075 Fan, pompa, band ve makina elemanları gibi genel sürücü uygulamaları için güç ve moment taleplerini değerlendirebilir.
5 1549076 Makina ve sürücü problemlerini hesaplama ve simülasyon tabanlı tekniklerle çözebilir.
6 1549077 Makinalarda abc-dq yada tersi koordinat dönüşümünü gerçekleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3
6 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek