Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM364 Analog Haberleşme (TS 6) 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Analog haberleşme teknolojisini ve güncel olarak uygulama yöntemlerini ve alanlarını öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Seda ÜSTÜN ERCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İletişim Sistemlerinin Temelleri (Fundamentals of Communication Systems), J.G.Proakis, M.Salehi Çev. Halis Altun, Ertan Öztürk, Yusuf Erkan Yenice, Nobel Akademik Yayıncılık, 2010. Analog ve Sayısal İletişim, H.P. HSU, Çev. Erkan AFACAN, Schaum’s Outlines Series, Nobel Yayın Dağıtım, 2003. Analog Haberleşme, A. H. KAYRAN, Birsen Yayınevi, 2002. Modülasyon Teorisi: İletişimin İlkeleri, M. YILMAZ, KTÜ Basımevi, 1986

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 30 1
20 Rapor Hazırlama 10 20 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 30 1
54 Ev Ödevi 5 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
7 Laboratuvar 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 13 2 26
22 Proje Hazırlama 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Haberleşme sistemlerine giriş ve temel kavramlar Haberleşme sistemlerine giriş ve temel kavramlar
2 Modülasyon kavramı, amacı ve türleri Modülasyon kavramı, amacı ve türleri
3 Modülasyonun zaman ve frekans domeninde genel analizi Modülasyonun zaman ve frekans domeninde genel analizi
4 DSB, SSB modulasyonları DSB, SSB modulasyonları
5 AM, VSB modulasyonu AM, VSB modulasyonu
6 Genlik modulatör devreleri Genlik modulatör devreleri
7 DSB,SSB ve AM işaretlerin senkron ve senkron olmayan demodulasyonu DSB,SSB ve AM işaretlerin senkron ve senkron olmayan demodulasyonu
8 Genlik demodülatör devreleri Genlik demodülatör devreleri
9 FM ve PM modulasyonu FM ve PM modulasyonu
10 ARASINAV ARASINAV
10 FM ve PM demodulasyonu FM ve PM demodulasyonu
12 Açı modülatörleri ve Açı demodülatörleri Açı modülatörleri ve Açı demodülatörleri
13 Gürültünün doğrusal modülasyon sistemleri üzerindeki etkileri Gürültünün doğrusal modülasyon sistemleri üzerindeki etkileri
14 Faz kenetlemeli çevrim ile taşıyıcı fazının kestirilmesi, gürültünün açı modülasyonu üzerindeki etkileri Faz kenetlemeli çevrim ile taşıyıcı fazının kestirilmesi, gürültünün açı modülasyonu üzerindeki etkileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556142 Öğrenciler haberleşme ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1556146 Öğrenciler analog haberleşme sistemlerini bilir, nasıl çalıştıklarını açıklar.
3 1556151 Öğrenciler haberleşmenin kısıt ve gereksinimlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
3 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek