Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM469 Mikrodenetleyici Uygulamaları (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Mikroişlemci teknolojisinin öğrenilmesini ve programlama mantığının anlaşılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

STM32 Manuelleri İnternet ve forumlar Derste paylaşılan kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mikrodenetleyici Mimarisi ve Donanımı, Programlayıcılar ve Mikrodenetleyiciye program yükleme, Algoritma Tasarımı, Akış Diyagramları, Bellek Yapıları ve Mikrodenetleyici hafızası ve kaydediciler, Mikrodenetleyici hafızası ve kaydediciler, Mikrodenetleyici program komutları, Temel giriş çıkış programları, Program derleme ve hata denetimi, Mikrodenetleyici ilgili çeşitli uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 6 50 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 7 3 21
22 Proje Hazırlama 1 14 14
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrodenetleyici Mimarisi ve Donanımı
2 Mikrodenetleyici Mimarisi ve Donanımı
3 Programlayıcılar ve Mikrodenetleyiciye program yükleme İlgili uygulamayı deneme
4 Algoritma Tasarımı İlgili uygulamaları deneyimleme
5 Bellek Yapıları ve Mikrodenetleyici hafızası ve kaydediciler Uygulama deneme
6 Mikrodenetleyici program komutları Uygulama deneme
7 Temel giriş çıkış programları Ugulama geliştirme
8 Ara Sınav 1
9 Program derleme ve hata denetimi Pratik uygulama
10 Dijital giriş çıkışlar Pratik olarak uygulama
11 Timer kullanımı ve inerrupt uygulamaları Pratik olarak uygulama
12 PWM kullanımı Pratik olarak uygulama
13 Harici interreupt kullanımı Pratik olarak uygulama
14 Çeşitli uygulama geliştirme Pratik olarak uygulama
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514110 Mikrodenetleyici mimarisi ve donanımı öğrenir.
2 1514111 Mikrodenetleyici için algoritma tasarlama ve hata ayıklama
3 1514112 Çevresel birimleri kontrol edecek yazılımı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5
2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek