Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM457 Görsel Programlama (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Windows programlama, temel bileşenleri ve özelliklerini öğrencilere vermek ve windows uygulamalarına geliştirmelerini sağlamak Mobil uygulama programları için temel oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rad Sturdio manuelleri İnternet ve forumlar Delphi kitapları

Dersin İçeriği

Çoklu uygulama geliştirme, mantıksal katmanların çoklu bileşenlerin içerisine bölümlenmesi, görsel programlama kavramları: form tasarlama ve Rad Studio' da kod yazma , temel bileşenler: Label, TextBox, Combobox, Button, Form ve bu bileşenlerin özellik ve olayları , listbox bileşeni ve metin dosya işlemleri , Rad Studio ile bileşen uygulamaları, veri bileşenlerinin veri tabanı içerisine konulması, Delphi kodlarının orta seviyeli dil içerisinde derlenmesi, çoklu form uygulamaları , pictureBox bileşeni ve grafik dosyaları , çok kullanılan bileşenler ,dosya ve klasör işlemleri , Diyalog kutuları , server bağlantıları, veritabanı uygulaması , heterojen ve çeşitli koleksiyonlar bilgisine sahiptir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 6 50 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 18 18
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 6 8 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çoklu uygulama geliştirme, mantıksal katmanların çoklu bileşenlerin içerisine bölümlenmesi Konuyla ilgili ödev
2 Görsel programlama kavramları:form tasarlama ve Rad Studio'da kod yazma Örnek uygulama ve ödev
3 Temel bileşenler:Label, TextBox, Combobox, Button, Form ve bu bileşenlerin özellik ve olayları Anlatılanların uygulanması
4 Listbox bileşeni ve metin dosya işlemleri, Delphi ile bileşen uygulamaları Anlatılanların uygulanması
5 Veri bileşenlerinin veri tabanı içerisine konulması Anlatılanların uygulanması
6 Delphi kodlarının orta seviyeli dil içerisinde derlenmesi Konu ile ilgili uygulama
7 Seri porttan veri transferi Konu ile ilgili pratik yapma
8 Ara sınav 1
9 Çoklu form uygulamaları,PictureBox bileşeni ve grafik dosyaları, Çok kullanılan Bileşenler Konu ile ilgili uygulama
10 Dosya ve klasör işlemleri İlgili uygulamalar
11 Diyalog kutuları,Uygulama İlgili uygulamalar
12 Server bağlantıları ve ilgili sınıflar Uygulama geliştirme
13 Veritabanı uygulaması Uygulama geliştirme
14 Çeşitli uygulamalar Uygulama Geliştirme
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296370 Görsel programlamanın temel kavramlarını ve mantığını tanır.
2 1296371 Form ve bileşenleri forma yerleştirme işlemlerini yapar.
3 1296372 Tıklama olaylarına kod yazmayı tanır.
4 1296373 Görsel programlama uygulamalarını yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4
2 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4
3 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4
4 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek