Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM439 Özel Elektrik Makimaları (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Temel yasaları kullanarak üretilen çeşitli elektrik makinalarının öğretilmesi, uygulama alanlarının ve uygulamaya özgü motor seçim kriterlerinin irdelenmesi dersin amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa Aktaş

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Ders Notları 2 Özel Elektrik Makinaları, Prof. Dr. Güngör BAL, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Temel kavramlar ve tanımlar, kalıcı mıknatıslar ve uygulamaları, doyum ve histerezis, katı rotorlar, Kalıcı mıknatıslı DC Motorlar, Step Motorlar, Sabit Mmıknatıslı Senkron Motorlar, Fırçasız DC Motorlar, Bir Fazlı İndüksiyon Motorlar, Relüktans motorlar, Universal Motorlar, Servo Motorlar,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 5 1
54 Ev Ödevi 1 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 10 3 30
21 Rapor Sunma 2 3 6
22 Proje Hazırlama 12 3 36
23 Proje Sunma 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Bilgiler 3 0
2 Sürekli Mıknatıslar ve Sürekli Mıknatıslı DA Motorları 3 0
3 Fırçasız DA Motorları 3 0
4 Bir Fazlı İndüksiyon Motorları 3 0
5 Bir Fazlı İndüksiyon Motorları 3 0
6 Üniversal Motorlar 3 0
7 Repulsiyon Motorlar 3 0
8 Gölge Kutuplu Motorlar 3 0
9 Relüktans Farklılığı İle Çalışan Motorlar 3 0
10 Relüktans Farklılığı İle Çalışan Motorlar 3 0
11 Adım Motorları 3 0
12 Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorlar 3 0
13 Servo Motorlar 3 0
14 Uygulama Alanları ve Motor Seçim Kriterleri 3 0

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341205 özel elektrik makinalarının türlerini öğrenir
2 1341206 özel elektrik makinalarını çalışmalarını öğrenir
3 1341207 özel elektrik makinalarının yapılarını öğrenir
4 1341208 özel elektrik makinalarının uygulama alanlarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek