Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM451 Enerji Sistemleri I (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Güç Sistemlerinin Analizi hakkında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Cenk GEZEGİN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.J.Pansini, “Power Transmission and Distribution” H. Çakır,”Elektrik Güç Sistemleri Analizi” H.Çakır,”Enerji İletimi" H.Dengiz,“Enerji Hatları Mühendisliği“ İ.Güney, S.Ay, “ Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri” Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Enerji sistemlerinin tanımı Enerji sistemlerinin gerilimlerine, yaptıkları işe, topoloji ve kullanıldıkları akım sistemlerine göre sınıflandırılması D.A. ve A.A. ile iletim ve karşılaştırılmaları, alternatif akım ile enerji iletiminin ilkeleri, uzunluklarına göre iletim hatlarının sınıflandırılması ve özellikleri Kısa enerji iletim hatları Orta uzunluktaki enerji iletim hatları Uzun enerji iletim hatları Toplu parametreli hatlar Enerji iletim hatlarında işleme koşullarının belirlenmesi Enerji iletim hatlarında maksimum güç iletimi Karakteristik empedans ve doğal güç Eşdeğer devrelerin analizi Birim (per-unit) değerler. Güç sistemlerinin stabilite ve ve geçici durum analizine giriş Çok fazla hızlı geçici rejimler, orta hızlı geçici rejimler, yavaş geçici rejimler Simetrik kısa devreler Devre indirgeme yöntemiyle çözüm Bara admitans matrisi yöntemi Simetrili bileşenler metodu Simetrisiz yüklü bir senkron makinanın işleme denklemlerinde simetrili bileşenlere dönüşüm Bir faz toprak kısa devresi Faz-Faz kısa devresi 3 faz toprak kısa devresi Trafoların ve senkron makinaların empedans değerleri Kısa devre durumlarının karşılaştırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 28 28
7 Laboratuvar 1 10 10
9 Problem Çözümü 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
47 Laboratuvar Sınavı 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji sistemlerinin tanımı, enerji sistemlerinin gerilimlerine, yaptıkları işe, topoloji ve kullanıldıkları akım sistemlerine göre sınıflandırılması Yok 2 saat 1. Hafta.pdf
2 D.A. ve A.A. ile iletim ve karşılaştırılmaları, alternatif akım ile enerji iletiminin ilkeleri, uzunluklarına göre iletim hatlarının sınıflandırılması ve özellikleri, kısa enerji iletim hatları 2. Hafta.pdf
3 Orta uzunluktaki enerji iletim hatları, problem çözümü 3. Hafta.pdf
4 Uzun enerji iletim hatları, ders çalışma haftası 4. Hafta.pdf
5 Toplu parametreli hatlar, enerji iletim hatlarında işleme koşullarının belirlenmesi 5. Hafta.pdf
6 Enerji iletim hatlarında maksimum güç iletimi, karakteristik empedans ve doğal güç 6. Hafta.pdf
7 Eşdeğer devrelerin analizi, birim (per-unit) değerler, problem çözümü 7. Hafta.pdf
8 Ara Sınav #1 8. Hafta.pdf
9 Güç sistemlerinin stabilite ve ve geçici durum analizine giriş, Çok fazla hızlı geçici rejimler, orta hızlı geçici rejimler, yavaş geçici rejimler 9. Hafta.pdf
10 Simetrik kısa devreler, Devre indirgeme yöntemiyle çözüm 10. Hafta.pdf
11 Bara admitans matrisi yöntemi, Problem çözümü 11. Hafta.pdf
12 Ara Sınav #2 Simetrili bileşenler metodu, Simetrisiz yüklü bir senkron makinanın işleme denklemlerinde simetrili bileşenlere dönüşüm 12. Hafta.pdf
13 Bir faz toprak kısa devresi, Faz-Faz kısa devresi 13. Hafta.pdf
14 3 faz toprak kısa devresi, Trafoların ve senkron makinaların empedans değerleri Kısa devre durumlarının karşılaştırılması, Problem çözümü 14. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513555 Enerji sistemlerinde birim değer dönüşümü yapabilir ve kullanabilir ve enerji iletim hatlarında iletilebilecek maksimum gücü ve doğal gücü hesaplayabilir
2 1513556 Hat sabitleri ile çözüm gerçekleştirebilir ve hatsonu ve hatbaşı koşullarını hesaplayabilir
3 1513557 Enerji iletim hatlarını sınıflandırabilir ve enerji iletim hatlarında asimetrik arızaları analiz edebilir
4 1513558 Simetrili bileşenleri enerji ieltim sistemlerine uygulayabilir ve iletim hatlarının bara admittans matrisi ile kısa devre analizini gerçekleştirebilir
5 1513559 Enerji iletim hatlarında simetrik kısa devre hesaplarını gerçekleştirebilir ve enerji iletim hatlarında arızaları tanımlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
3 1 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1
4 1 3 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1
5 1 3 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek